Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Xem xét giảm lợi nhuận cho khách bị thiệt thòi do virus corona - CafeLand.Việt Nam

CafeLand - Các chi nhánh, phòng giao dịch, chủ động nắm bắt tình hình sản xuất SP, hạn độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn phiên bản số 541/NHNN-TD về việc triển khai các biện pháp cung cấp giải quyết thiệt thòi do tác động của dịch Corona (dịch nCoV).

Theo đó, NHNN yêu cầu chỉ đạo các đơn vị nguồn đầu tư bằng vận nguồn vốn để phục vụ toàn diện ý định vốn dịch vụ đóng hộp, buôn bán theo lãnh đạo của Chính phủ và thống đốc NHNN.

song song, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch, chủ động hiểu tình hình đóng gói sản phẩm, mức độ thiệt hại của đối tượng mua hàng đang mượn tiền do tác động của dịch nCoV, nhất là những ngành nghề, ngành nghề có thể bị ảnh hưởng rộng rãi như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu, ... để kịp thời áp dụng các giải pháp cung cấp, dỡ gỡ gian khổ cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, để ý miễn giảm lãi mượn, … theo pháp luật quy định hiện hành.

Mặt khác, các tổ chức nguồn đầu tư chủ động hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong giai đoạn giải quyết các buộc phải tháo gỡ gian khổ về hoạt động vay vốn.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, nắm bắt tình hình làm hàng hóa và theo dõi diễn biến dịch nCoV, ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn để chỉ đạo các đơn vị nguồn hỗ trợ kiểm tra, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại, kịp thời chấp hành các giải pháp hỗ trợ, toá gỡ gian nan cho đơn vị, cư dân phù hợp với các qui định của quy định hiện hành.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành nghề, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố các giải pháp giải quyết rủi ro, cung cấp túa gỡ gian nan cho công ty, cư dân vay vốn bị thiệt thòi theo qui định.

Diệu Trang

Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét