Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Biến đổi chế độ cung cấp nhà đất cho người có công? - CafeLand.Vietnam

Cử tri tỉnh giấc Nghệ An đề xuất Bộ Xây đắp chú ý chủ trương cho phép UBND các tỉnh giấc dùng nguồn kinh phí cung cấp nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn dư để hỗ trợ cho các đối tượng đã chứng nhận tu sửa nhưng do nhà ở hư hỏng quá nặng phải toá túa để xây nhà mới.

Cử tri thức giấc Nghệ An...

Về điều này, Bộ Xây dựng giải đáp cử tri thức giấc Nghệ An như sau:

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Quyết nghị số 63/NQ-CP về việc cung cấp người có công với cách mệnh về nhà đất theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, tại điểm đ Khoản 3 Vấn đề 1 của Quyết nghị số 63/NQ-CP đã quy định: “Đối với trường phù hợp thuộc diện được cung cấp nhưng biến đổi chế độ cung cấp trong khoảng xây mới sang tu bổ hoặc ngược lại mà không làm cho phát sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương đã phê duyệt cấp cho địa phương thì cho phép tiếp diễn thi hành; các trường thích hợp khác thì địa phương bằng vận kinh phí từ nguồn ngân sách hàng năm của địa phương hoặc huy động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân khác để thực hiện hỗ trợ”.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì đối với các đối tượng thuộc diện được cung cấp về nhà đất có tên trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của địa phương (Đề án đã được Bộ Công sức - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017) mà biến đổi chế độ cung cấp từ tu sửa sang xây mới hoặc ngược lại thì được sử dụng ngân sách Trung ương đã cấp cho địa phương để thi hành cung cấp (không khiến cho nảy sinh thêm kinh phí từ ngân sách Trung ương đã thông qua cấp cho địa phương) như buộc phải nêu trên của cử tri tỉnh Nghệ An.

PV (Chinhphu.vietnam)

Xem nhiều hơn: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét