Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Vi phạm phổ quát lỗi nguy hiểm, Chứng khoán SmartInvest bị phạt nặng

Ngày 20/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định phạt vi phạm hành chính trong ngành chứng khoán và hoạt động mua bán chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán SmartInvest (HAMISC) tổng số tiền 365 triệu tiền việt do công ty đã vi phạm đa dạng lỗi nghiêm trọng. Chi tiết:

- Phạt tiền 85 triệu đồng do Chứng khoán SmartInvest đã không lưu giữ đầy đủ giấy má, dữ liệu, tài liệu, chứng trong khoảng can dự tới hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

- Phạt tiền 100 triệu đồng do Tổ chức kinh doanh đã vi phạm pháp luật về thương lượng ký quỹ chứng khoán. Đến ngày 09/01/2020, Công ti đã có lên tiếng khắc phục vi phạm về giao dịch ký quỹ.

- Phạt tiền 50 triệu tiền việt do tổ chức kinh doanh đã sắp xếp người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chấp hành nghiệp vụ, vị trí mà theo luật pháp qui định phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Theo lên tiếng của Tổ chức kinh doanh, tới ngày 09/01/2020 Công ty đã có đủ số lượng người hành nghề theo quy định.

- Phạt tiền 70 triệu tiền việt do Tổ chức kinh doanh không thiết lập, duy trì chuỗi hệ thống kiểm toán nội bộ. Theo lên tiếng của Công ti, đến ngày 09/01/2020, Tổ chức kinh doanh đã kiện toàn lại bộ phận Kiểm toán nội bộ, bố trí nhân sự có chứng chỉ chuyên môn phù hợp, duy trì hoạt động và thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

- Phạt tiền 60 triệu đồng do tổ chức kinh doanh đã thông báo không đúng thời hạn. Tới ngày 09/01/2020, Công ty đã rà soát quy trình, yêu cầu các bộ phận chuyên trách bám sát các quy định của pháp luật để thực hiện thông báo đúng luật pháp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/01/2020.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét