Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Đổi mới tư duy, nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả cơ hội phát hành

"Thay đổi tư duy, nắm bắt kịp thời, sử dụng triệt để hiệu quả các thời cơ để tạo ra" là tựa đề bài viết của Bộ trưởng Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bỏ ra riêng cho cuốn sách "Dự báo 2020: Phá hủy/Tái thiết" do TTXVN xuất phiên bản, mua bản quyền nội dung của tổ chức truyền thông quốc tế Project Syndicate.

VietnamPlus trân trọng trưng bày cùng bạn đọc toàn văn bài viết:

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tục vietnam chấp hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả toàn diện, chấm dứt toàn cục 12/12 chỉ tiêu cốt yếu Quốc hội giao.

Tuy nhiên, bối cảnh năm 2020 dự báo còn nhiều phức tạp, khó lường, yếu tố dễ dãi, gian khổ đan xen, nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra trong năm là rất nặng nài nỉ.

Để đạt được chỉ tiêu trong năm 2020, trước tiên, phải lấy sản xuất nhanh và vững bền dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ và đổi mới thông minh; phải chủ động, hăng hái tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với giai đoạn hội nhập quốc tế, thay đổi tư duy và hành động, nắm bắt kịp thời, sử dụng triệt để hiệu quả các thời cơ để phát hành.

Những chiến thắng kinh tế-xã hội

Năm 2019 các kết quả kinh tế nổi trội đat được đó là duy trì nền tảng, kiểm soát bình ổn kinh tế vĩ mô trong bối cảnh khu vực và quốc tế biến động mạnh; tăng trưởng khá cao; lạm phát được giữ vững ở mức thấp; các bằng vận lớn của nền kinh tế tiếp tục được củng cố, mở mang.

Cơ cấu lại nền kinh tế bản chất hơn; trong bối cảnh gian khổ các cấp, lĩnh vực chủ quản vẫn phát triển định hình, hăng hái; sản xuất kĩ nghệ tăng mạnh, nhất là công nghiệp đóng chai, chế tác giữ vững vai trò động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nông nghiệp tương đối định hình; trong đó xây đắp nông thôn mới đạt kết quả nổi trội; khu vực phục vụ duy trì đà tăng khá cao.

Trong khi đó, môi trường buôn bán tiếp tục được cải thiện, gian khổ được tháo dỡ gỡ, hồ sơ hành chính được cắt, giảm, đơn giản hóa, góp phần cung cấp đơn vị tiết giảm chi phí, tiếp cận thị trường và nguồn lực, xúc tiến ý thức khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình mới. Đơn vị đăng ký xây dừng mới năm sau cao hơn năm trước.

Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Nhân loại, vn lần trước tiên vươn lên trong nửa trên của bảng xếp hạng nhân loại, xếp hạng 67/141 nền kinh tế (tăng 10 bậc so với năm 2018) và xếp thứ 8 trong số các nền kinh tế tốt nhất trái đất để đầu tư (tăng 15 bậc so với năm 2018).

Độc lập, độc lập, đầy đủ lãnh thổ nước nhà được kiểm soát, vị thế, uy tín, vai trò của Nước nhà được khẳng định và nâng cao. Việt Nam ngày càng giành được sự ủng hộ, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Tôi thể hiện sự quan trọng 3 nguyên nhân để giải quyết được những chiến thắng trong năm 2019 , bao gồm: kế thừa và phát huy những chiến thắng hoành tráng, cần thiết, có ý nghĩa lịch sử gần 35 năm thay đổi, những kết quả trọn vẹn đã làm được trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 và kiểm soát không gian tự do, ổn định để phát triển.

Sự liên kết, hợp nhất, nỗ lực nỗ lực, tầm thường sức, bình thường lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; phát huy vừa đủ, chính xác vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền khiến chủ của quần chúng; sự đồng tâm tán thành của cả hệ thống chính trị, của toàn phường hội; sự phối liên hiệp nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả hơn của cả hệ thống chính trị trong chỉ huy, chỉ đạo, công ty triển khai các Quyết nghị của Đảng, Quốc hội và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ đã giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề đặt ra trong giai đoạn sản xuất, cải thiện mạnh mẽ môi trường buôn bán, đáp ứng trông đợi của phố hội.

Tuyến phố lối, chế độ đối ngoại đúng mực của vn thu được sự ủng hộ, bình chọn cao của số đông quốc tế, tranh thủ được các thời cơ đem lại trong thời kỳ hội nhập và hạn chế những rủi ro, tranh chấp có thể xảy ra trong quá trình sản xuất giang sơn.

Trong thành công bình thường của cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu cơ với vai trò là tổ chức tham mưu ý tưởnrg, tổng thích hợp bình chọn phổ biến các chính sách tạo ra kinh tế-xã hội đã luôn quán triệt thâm thúy và bền chí tinh thần cải cách, thay đổi, nỗ lực bứt phá, phát huy trí não cộng đồng, thi hành và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra với cố gắng cao nhất, nhất là trong công tác tham vấn tổng phù hợp về thể giễu cợt, cơ chế, chính sách tạo ra kinh tế-xã hội, luôn đi đầu trong công cuộc cách tân, đổi mới, xây dựng Chính phủ thiết kế.

Cần các động lực cho tăng trưởng

Bối cảnh năm 2020 dự đoán còn rộng rãi phức hợp, khó khăn lường, yếu tố dễ dãi, gian khổ đan xen, nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong năm 2020 là rất nặng vật nài.

Nghị quyết số 85/2019/QH14 về ý tưởnrg tạo ra kinh tế-xã hội 2020 đã được Quốc hội phê chuẩn, đề ra 12 tiêu chí căn bản như tổng vật phẩm nội địa (GDP) tăng khoảng 6,8%; tốc độ tăng giá tiêu xài (CPI) bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu cơ phát triển toàn phường hội khoảng 33-34% GDP; tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn có điều kiện kinh tế eo hẹp tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các quận có năng lực tài chính thấp giảm 4%...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết trên của Quốc hội, bây chừ, Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ đang phối phù hợp các Bộ, ngành, công ty can hệ tham mưu Chính phủ xây đắp Nghị quyết số 01/NQ-CP về những biện pháp chủ công chấp hành ý tưởnrg sản xuất kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 với các nhiệm vụ, biện pháp căn bản để chi tiết hóa 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Quyết nghị số 85/2019/QH14 của Quốc hội và các mục tiêu ngành nghề, ngành để cố gắng thi hành, các nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan chấp hành trong năm, cách thức và kịch bạn dạng điều hành của Chính phủ nhằm đạt chỉ tiêu đề ra.

Theo tôi, chúng ta cần quyết liệt thay đổi và cải cách hiệu quả hơn nữa để khơi thông thể dè bỉu, nguồn lực cho phát hành; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống luật pháp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ đòi hỏi hội nhập; công ty thực thi pháp luật nghiêm minh; dồn vào một chỗ giữ định hình kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các bằng vận lớn, tạo nền móng cho tạo ra với tốc độ cao và vững bền; tiếp diễn cải thiện rõ rệt môi trường đầu tư, buôn bán đồng đẳng, thông thoáng, dễ ợt, tăng năng lực khó khăn quốc gia.

Dường như đó, cần đẩy nhanh tiến độ chấp hành, cố gắng hoàn thành các dự án quan trọng non sông, nhà cửa trọng điểm; phát huy vai trò đầu tàu của các vùng kinh tế trọng tâm, các thành phố lớn... sẽ tạo điều kiện cho các động lực phát triển của nền kinh tế tiếp diễn phát huy hiệu quả tích cực.

Cùng với nền tảng vĩ mô bất biến, với không gian đầu tư buôn bán thông thoáng và sự nỗ lực không ngừng của các tập đoàn để cách tân, đổi mới, tập trung vào việc túa gỡ khó khăn, vướng bận bịu, nhất là về thể dè bỉu, là yếu tố kiện thuận tiện động viên các yếu tố kinh tế nao nức, ngày càng tăng đầu cơ, đóng gói, phát hành những năng lực mới gia tăng cho nền kinh tế, giúp chấp hành chiến thắng Ý tưởnrg sản xuất kinh tế-xã hội năm 2020.

Để thi hành hiệu quả các giải pháp nêu trên, theo tôi cần có sự phối cấu kết ăn nhịp, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa giữa các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trận mạc non sông cùng sự đồng thuận, chung tay của tổng thể nhân dân để cùng khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào, ý chí, khả năng, khát vọng con người vn để vượt lên khó khăn, chấp hành thắng lợi ý tưởnrg năm 2020 và 5 năm 2016-2020, tạo đà xây dựng giang sơn phát hành, giàu mạnh và thịnh vượng trong những năm tới.

Trước tiên, phải lấy “phát triển với tốc độ cao và vững bền dựa chủ quản vào khoa học, công nghệ và thay đổi thông minh ; phải chủ động, hăng hái tham gia cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư gắn với giai đoạn hội nhập quốc tế, đổi mới tư duy và hành động, hiểu kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để phát triển;” tiếp theo, “lấy hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể dè bỉu kinh tế thị trường định hướng thị trấn hội chủ nghĩa toàn vẹn, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi luật pháp hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy tạo ra đất nước.”

Và khác lạ là khiến sao để khơi dậy khát vọng dân tộc, ý chí tự cường và phát huy sức mạnh của khối đại hòa hợp toàn dân tộc để xây đắp nước nhà phát triển và cực thịnh; phát huy tối đa yếu tố loài người, lấy giá trị văn hóa, nhân loại vn là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển vững bền; đồng thời, xây đắp nền kinh tế độc lập, tự chủ phải trên cơ sở vật chất khiến cho chủ chốt nghệ đi đôi với chủ động, hăng hái hội nhập, nhiều chủng loại hóa hoạt động mua bán, nâng cao sức chống chịu và tài năng thích ứng của nền kinh tế./.

Bộ trưởng Bộ Chiến lược và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

Vietnamplus


Xem thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét