Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Nhà máy Đạm Ninh Bình và Đạm Hà Bắc liên tiếp gặp gỡ sự cố

Cụ thể, trong tháng 1/2020, Nhà máy Đạm Ninh Bình đã đa dạng lần chạm mặt sự cố (ít tác động tới điều hành của toàn cục hệ thống) khi đang hoạt động. Chi tiết, xưởng urê phải ngừng máy 3 lần tương ứng 3,58 ngày, xưởng NH3 chấm dứt máy một lần tương ứng 0,4 ngày). Do các sự cố xảy ra, nhà máy Đạm Ninh Bình đã phải giảm vận tải xuống 75% hai lần do dừng máy xưởng urê trong khi bồn Amoniac ở mức cao và một lần do dừng máy xưởng Amoniac.

Các thông báo cáo của Vinachem gửi Bộ Công Thương cho thấy, xưởng amoniac dừng máy một lần do Trip K441 khi van 12LV235 bị lỗi bộ định vị. Còn xưởng urê dừng máy 3 lần trong đó một lần do độ rung máy nén K101 tăng cao 73 µm và tuyến đường tuần hoàn bơm P105 rò lớn. Một lần khác do thiếu CO2 đầu tham gia cho máy nén K101 khi van 12LV235 bị lỗi bộ định vị và  một lần do độ rung máy nén K101 tăng lên. Trong khi, đầu đốt than xưởng Khí hóa của nhà máy cũng phải dừng 4 lần.

Công trình Nhà máy Đạm Hà Bắc cũng gặp mặt sự cố thủng màng tại khu vực lò shell và công ti đã chủ động điều chỉnh và xong chuỗi hệ thống từ ngày 20/1. Tới ngày 26/1 (mùng 2 Tết) mới vận hành chạy lại lò khí hóa và có sản phẩm trong khoảng  ngày 28/1 (mùng 4 Tết).

Theo thông báo của các tổ chức, các sự cố không gây ảnh hưởng đến loài người, công ti chủ động giải quyết được sự cố với chi tiêu thấp. Tất nhiên, việc dứt máy 7 ngày đã làm cho giảm sản lượng đóng gói, nảy sinh chi tiêu phát động lại chuỗi hệ thống.

Theo Phạm Tuyên

Tiền phong


Xem thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét