Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Nghệ An quy hoạch xây đắp mới 8 khu phục vụ thương mại - CafeLand.Vn

CafeLand - UBND tỉnh Nghệ An vừa phê phê chuẩn quy hoạch phân khu tỷ trọng 1/2000 phố Nghi Ân, thị trấn Vinh với quy mô gần 1.000ha.

Tuyến đường 46, phố Nghi Ân.

Theo phê phê duyệt, niên độ quy hoạch đến năm 2030, gồm các khu chức năng chính như khu dân cư, thương mại phục vụ, khu hành chính, văn hoá và các nhà cửa công cộng cấp phố, thị trấn.

Khu vực lập quy hoạch có dân số hiện trạng là 9.210 người, dân số khu vực dự báo tới năm 2030 là 13.300 người. Tổng quy mô khu đất quy hoạch 872,5ha.

Trong đó, đất nhà cửa công cộng 16,59ha; đất giáo dục 52,82ha; đất tập đoàn đơn vị 10,38ha; đất thương mại phục vụ 15,63ha; đất ở dân cư 309,59ha; đất cây cỏ 7,6ha; đất quốc phòng 17,64ha; đất trường bay Vinh mở mang 182,68ha, còn lại là các quy mô đất khác.

Riêng đối với khu thương nghiệp dịch vụ, chợ Nghi Ân được quy hoạch nâng cấp mở rộng thành chợ và trọng điểm thương nghiệp của khu vực quy mô 2,21ha; mật độ xây đắp trong khoảng 55-60 %; tầng cao trong khoảng 1-6 tầng.

Quy hoạch xây đắp mới 8 khu dịch vụ thương nghiệp bám các con phố Quốc lộ 46 và các trục đường quy hoạch phân khu trong khoảng 18-35m. Tổng quy mô là 10,86ha; mật độ xây dựng trong khoảng 50-70%; tầng cao từ 3-6 tầng.

Đối với khu ở dân cư, khu dân cư trạng thái và các khu quy hoạch cư dân mới có tổng diện tích 304,32ha.

Tầng cao tối đa với các lô đất bám trục đường dưới 15m là 4 tầng; trên 15m là 6 tầng. Mật độ xây đắp trong từng lô đất xây đắp nhà đất thấp tầng trong khoảng 80-90%.

Khu ở hỗn thích hợp gồm công trình nhà đất cao tầng, thấp tầng liên hiệp phục vụ thương mại, được sắp xếp phía Tây Nam khu quy hoạch bám trục tuyến đường quy hoạch 24m, quy mô 5,27ha; mật độ xây dựng từ 45-60%; tầng cao từ 3-10 tầng.

Riêng nhà ở thông thường cư không quy hoạch xen lẫn trong các khu cư dân hiện hữu khi chưa đáp ứng chứng nhận cơ sở vật chất công nghệ.


Xem tại: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét