Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Một số thống kê kinh tế và xã hội cơ bản Việt Nam 2019 - CafeLand.Việt Nam

CafeLand - Theo thống kê của Tổng cục Báo cáo, kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % GDP so với năm 2016 và thương nghiệp thặng dư liên tiếp bốn năm qua.

Dưới đây là số liệu thống kê vài chỉ tiêu kinh tế, thị trấn hội cơ bản của vietnam trong những năm qua.


Xem thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét