Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Chứng khoán HSC: Lãi quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng

Công ty Cổ hủ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã cổ lỗ phiếu HCM – HOSE) công bố Kết quả Kinh doanh quý 4.2019 và lũy kế cả năm 2019.

Chấm dứt quý 4.2019, HSC đạt thu nhập hơn 408 tỷ đồng, phát triển 1,6% so với cùng kỳ quý 4.2018 trong khi chi tiêu giảm 18,2% từ 313 tỷ đồng xuống 256 tỷ đồng. Lãi sau thuế đạt 127 tỷ đồng, vững mạnh mạnh 76,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Về thanh khoản hoạt động mua bán, trị giá đàm phán làng nhàng hàng ngày trong Quý 4.2019 đạt 4.837 tỷ đồng cải thiện hơn so với 3 quý trước đây. Tính bình thường cả năm 2019, thanh khoản nhàng nhàng đạt 4.650 tỷ đồng/ngày, giảm 29% so với năm 2018 ở mức 6.536 tỷ đồng/ngày và bằng 72% mức kỳ vọng hoạt động mua bán trong chiến lược 2019 của HSC.

Lũy kế cả năm 2019, HSC ghi kiếm được thu nhập thuần 1.262 tỷ đồng, giảm 26% so với cả năm 2018 và xong xuôi 76% chiến lược. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2019 đạt 432 tỷ đồng, giảm 36% so với năm 2018, xong xuôi 64% kế hoạch cả năm 2019 được Đại hội Cổ lỗ đông thông qua vào bốn tuần 04.2019.

Mức doanh thu trên vốn cổ lỗ phần bình quân (ROAE) là 11.7%. Doanh thu trên một cũ rích phiếu (EPS) năm 2019 đạt 1,596 đồng/cũ kĩ phiếu. Xong xuôi năm 2019, tổng của cải của HSC đạt 7,489 tỷ đồng, tăng 42% so với tổng của nả tại ngày 31/12/2018. Chỉ số Chi phí/doanh thu thuần năm 2019 là 58% so với mức 51% trong năm 2018.

Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 1.
Chứng khoán HSC: Lợi nhuận quý 4 tăng 77%, cả năm vẫn giảm 36% xuống 433 tỷ đồng - Ảnh 2.

Thu nhập và chi phí của 2 năm được ghi giảm đi khoản lỗ của hoạt động tự doanh lần là lượt 300 tỷ đồng trong năm 2019 và 650 tỷ đồng trong năm 2018 (chỉ tiêu 21 trong Lên tiếng kết quả hoạt động) cho mục đích so sánh.

Kết quả kinh doanh của các mảng kinh doanh chính: môi giới, cho mượn ký quỹ, tự doanh, và tư vấn nguồn vốn đơn vị trong năm 2019 như sau:

Thu nhập trong khoảng nghiệp vụ môi giới đạt 478 tỷ đồng, giảm 37% so với năm 2018 và chiếm 38% tổng doanh thu của HSC. Thu nhập môi giới giảm chủ công do trị giá giao dịch toàn thị trường giảm 29% so với năm 2018 và thị phần môi giới chứng khoán cơ sở vật chất của Khối khách hàng cá nhân HSC giảm từ mức 9.7% xuống 8.3% do HSC không nhập cuộc cho mượn ký quỹ cho các mã không thỏa tiêu chí margin do HSC đòi hỏi. Trong bối cảnh cạnh tranh, Khối đối tượng mua hàng doanh nghiệp HSC vẫn duy trì được vị trí đứng đầu với phân khúc đạt 26% tổng thương lượng nước ngoài toàn hoạt động mua bán. Chấm dứt năm 2019, HSC đạt phân khúc 10.54%, duy trì vị trí thứ 2 toàn hoạt động mua bán.

Doanh thu trong khoảng các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 496 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ và chiếm đoạt 39% tổng thu nhập HSC. Ngay trong khoảng đầu năm 2019, Ban Vấn đề Hành đã chủ trương ưu tiên sản xuất phân khúc tham gia hàng ngũ các cổ hủ phiếu đáp ứng các mục tiêu: tình hình tài chính lành mạnh, vốn hóa lớn, thanh khoản cao và được xếp trong danh mục được HSC cho mượn margin. Trong năm 2019, thị phần của các đội ngũ cổ hủ phiếu này vẫn duy trì tốt và không có rủi ro nào nảy sinh.

Doanh thu từ mảng giải đáp nguồn vốn tổ chức đạt 53 tỷ đồng, giảm 55% so với năm 2018. Trong năm 2019, các đàm phán tư vấn tập trung tham gia phát hành trái phiếu cho các đơn vị và đáng để ý với vụ mua bán tư vấn thắng lợi chào mua công khai cổ phiếu GTN cho Vinamilk.

Doanh thu thuần trong khoảng hoạt động dân doanh đạt 222 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018. 

Công bố tài chính

Trường An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét