Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

Chi tiêu hoạt động gấp đôi, lợi nhuận Vietcombank quý IV/2019 giảm 16%

Theo BCTC hợp nhất quý IV/2019, Vietcombank ( HoSE: VCB ) ghi nhận lãi thuần 8.640 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần trong khoảng hoạt động dịch vụ tăng 14% lên 885,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trong khoảng hoạt động kinh doanh ngoại hối hận 842,6 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động trong kỳ đạt 10.657 tỷ đồng, tăng 12%. Dĩ nhiên, chi phí hoạt động tăng gấp đôi lên 3.186 tỷ đồng khiến cho lãi thuần trước trích lập giảm 17% xuống 7.481 tỷ đồng.

Lãi trước thuế giảm 16% còn 5.510 tỷ đồng. Lãi sau thuế cổ lỗ đông ngân hàng mẹ giảm tương đương, còn 4.397 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động gấp đôi, lãi Vietcombank quý IV/2019 giảm 16% - Ảnh 1.

BCTC Vietcombank. Công ty: tỷ đồng.

Chi tiêu hoạt động trong năm tăng 16% lên 15.819 tỷ đồng. Riêng chi phí viên chức tăng 13% ở mức 8.668 tỷ đồng.Lũy kế năm 2019, Vietcombank lợi nhuận thuần 34.577 tỷ đồng, tăng 22% so với 2018. Lãi thuần từ hoạt động phục vụ tăng 27% lên 4.309 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần trong khoảng hoạt động ngoại hối cũng cao hơn 49% đạt 3.378 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần trước trích lập đạt 29.913 tỷ đồng, tăng 17%. Chi tiêu phòng ngừa rủi ro giảm 8% còn 6.790 tỷ đồng đẩy lợi nhuận trước thuế tăng 27%, lên 23.122 tỷ đồng, tương đương 115% chiến lược năm. Lãi sau thuế cổ lỗ đông công ti mẹ đạt 18.513 tỷ đồng, tăng 27%.

Tổng tài sản ở mức 1,22 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Cho vay đối tượng mua hàng tăng 17% lên 724.290 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm trong khoảng 0,97%  đầu năm xuống còn 0,78%. Tiền gửi đối tượng mua hàng là 928.413 tỷ đồng, tăng 16%.

Ngân hàng đang hữu ích nhuận sau thuế chưa phân phối 33.669 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cũ kĩ phần 4.995 tỷ đồng và quỹ của tổ chức tín dụng hơn 9.443 tỷ đồng.

Theo Lê Hải

NDH


Xem thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét