Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Vietnam nhận gói hỗ trợ 1,5 triệu USD để phát hành điện mặt trời

GIF, phối thích hợp cùng Ban Năng lượng của World Bank, sẽ hỗ trợ vietnam kiến tạo và xây đắp Chương trình Đấu giá nhằm biến đổi từ cách thức biểu giá điện hỗ trợ sang cách thức đấu thầu cạnh tranh phát triển điện mặt trời bền vững. Chương trình này góp phần giúp Việt Nam giải quyết bài toán năng lượng và thúc đẩy phát triển bao trùm bằng việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho khu vực tư nhân tham gia.

"Chúng tôi đang phù hợp tác ngặt nghèo với Chính phủ vn để thu hút ngày một nhiều hơn nguồn lực cá nhân vào ngành nghề năng lượng bởi nhu cầu trong ngành này rất lớn và cần thiết," ông Ousmane Dione, Giám đốc Non sông World Bank tại vn nói.

Ông phản hồi sự cung cấp của GIF đến đúng thời điểm cần thiết giúp vn vượt qua những thử thách hiện tại để thúc đẩy hơn nữa tạo ra điện mặt trời, bao gồm đầu tư tài chính và phân bổ không may.

Chương trình Đấu thầu khó khăn điện mặt trời của Bộ Công thương là một phần trong cố gắng thông thường của chính phủ, nhằm thúc đẩy đầu cơ vào lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái hiện, tăng mạnh nhiều chủng loại hóa nguồn phát điện và giảm phát thải CO2. vietnam đặt chỉ tiêu đến năm 2030 sẽ lắp đặt 12GW điện mặt trời nối lưới.

"Đây sẽ là chương trình đấu giá năng lượng mặt trời trước tiên được triển khai tại vietnam, có tiềm năng nhân rộng ở diện tích lớn. Chúng tôi rất vui mừng được cung cấp Chính phủ Việt Nam vận động các nguồn tài chính cá nhân duyệt các bí quyết tiếp cận tiêu chuẩn hóa, sáng tỏ và có chuỗi hệ thống," ông Jason Lu, Giám đốc GIF cho biết.

Dù rằng triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn tích cực, với dự đoán vững mạnh tiếp diễn đạt 6,5% trong năm 2020 và 2021, Việt Nam vẫn phải đối mặt với phổ quát thử thách về đáp ứng ý định phát triển cơ sở hạ tầng, khác biệt là yêu cầu ngày càng tăng trong lĩnh vực năng lượng.

vn đang hăng hái lôi cuốn đầu cơ cá nhân và sử dụng mô hình đối tác công - tư trong ngành nghề năng lượng, nhưng cần nhân tố chỉnh phạm vi hiện tại để chuẩn y chọn khó khăn đối với các nhà sản xuất điện chủ quyền và hạn chế chi tiêu sản xuất điện mặt trời. Với sự cung cấp của World Bank và GIF, chính phủ vietnam đang xây dựng các chế độ đấu thầu khó khăn để triển khai điện mặt trời diện tích lớn.

Hà Thư

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét