Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

TTB, LCG, GTN, SFI, SKG, TMS, CTC, GMC, TAR, KTT: Thông tin thương lượng lượng lớn cổ phiếu

CTCP Công ty Tiến Bộ (TTB): Ông Phùng Văn Bộ, Chủ toạ HĐQT, đã mua 500.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10.182.897 cp. Đàm phán thi hành theo phương thức thỏa thuận trong khoảng 25/11 tới 19/12/2019.

CTCP Licogi 16 (LCG): Ông Phan Ngọc Hiếu, Thành viên HĐQT, hoàn thành thủ tục mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hiếu chiếm hữu 5.230.010 cp. Đàm phán dự định chấp hành từ 30/12/2019 đến 28/1/2020.

CTCP GTNfoods (GTN): CTCP Thực phẩm Sông Tiến thưởng đã bán tổng thể 29 triệu cp (tỷ trọng 11,6%) và không còn là cũ rích đông lớn. Thương lượng thi hành ngày 18/12/2019.

CTCP đại lý vận vận chuyển Safi (SFI): Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 512.000 cp trong tổng số 2,9 triệu cp (tỷ lệ 20,39%) đang chiếm hữu. Đàm phán dự định thi hành trong khoảng 30/12/2019 đến 30/1/2020.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): CTCP Du lịch Hòa Bình vn đã bán toàn thể 2.065.421 cp (tỷ trọng 3,26%). Đàm phán thi hành ngày 24/12/2019.

CTCP Transimex (TMS): Quỹ ngoại JWD Asia Holding Private Limited đã sắm 440.304 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký sắm trước đây, nâng lượng chiếm hữu từ 3.911.901 cp (tỷ lệ 7,13%) lên 4.352.205 cp (tỷ trọng 7,93%). Thương lượng chấp hành ngày 21/11/2019.

CTCP Gia Lai CTC (CTC): Ông Mai Văn Huấn, Thành viên HĐQT, đã bán toàn thể 346.524 cp (tỷ lệ 3,94%). Đàm phán thực hiện từ 11/12 đến 12/12/2019.

CTCP Garmex Sài Gòn (GMC): Ông Lâm Tử Thanh, Thành viên H ĐQT, đã kiếm được chuyển nhượng 1.004.662 quyền tậu trong đợt Garmex tạo ra cổ hủ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu, nâng lượng chiếm hữu sau khi thực hiện quyền mua trong khoảng 940.596 cp (tỷ trọng 5,26%) lên 1.913.224 cp. Giao dịch thực hiện ngày 25/12/2019.

Cũng liên quan đến cổ hủ phiếu GMC, cùng thời gian, Công ty TNHH Tân Á đã chuyển nhượng 502.331 quyền tậu. Trước thương lượng công ti Tân tam Á sở hữu 502.331 cp. Công ti TNHH Thương nghiệp Á Châu đã chuyển nhượng 502.331 quyền mua. Trước đàm phán công ti Thương nghiệp Á Châu sở hữu 502.331 cp.

CTCP Nông nghiệp công nghiệp cap Trung An (TAR): Bà Trương Thị Thanh Ngọc, chủ đầu tư cá nhân, đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dich xuống 3.109.000 cp (tỷ lệ 8,88%). Thương lượng thực hiện ngày 20/12/2019.

CTCP Đầu cơ vũ trang và Xây lắp Thiên Trường (KTT): Ông Nguyễn Phi Hùng, thành viên BKS, đã bán toàn thể 100.000 cp (tỷ lệ 3,38%). Giao dịch chấp hành từ 12/12 tới 20/12/2019.

Mạnh Linh

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét