Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2019

Nhà xuất bạn dạng chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?

- Bộ GD-ĐT vừa có quan điểm can hệ việc một số cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM kiếm được thù lao hàng tháng từ NXB Giáo dục vn để biên soạn SGK mà tạp chí phản ảnh.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo quy định của Luật Xuất bạn dạng, việc câu kết với doanh nghiệp, tư nhân trong hoạt động xuất phiên bản pháp luật bổn phận của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản. Cho nên Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản phải chịu bổn phận về đối tác, cơ chế kết hợp và giao liên kết đồng liên kết đối với từng xuất bạn dạng phẩm (ở đây là SGK).

Nghĩa vụ của công ty đối tác (cá nhân, đơn vị) hòa hợp xuất bạn dạng với NXB đã được quy định trong Luật Xuất bạn dạng và các luật pháp có liên quan của luật pháp. Dường như, ví như đối tác đoàn kết xuất phiên bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân hành các qui định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., đảm bảo công bằng, công khai, sáng tỏ, phòng giảm thiểu sự xung chợt về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường thích hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có nghĩa vụ giải trình cụ thể về việc mà tin báo phản ánh.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để đảm bảo công bình, công khai, sáng tỏ trong việc chọn SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin ý kiến dư luận phổ biến đã luật pháp: “Người đã tham gia biên soạn, đánh giá SGK của các NXB không được nhập cuộc vào Hội đồng” chọn lựa SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở vật chất giáo dục phổ biến, trong đó pháp luật rõ nghĩa vụ của UBND cấp tỉnh giấc và cấp huyện, các tập đoàn điều hành giáo dục và các cơ sở vật chất giáo dục rộng rãi ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các công ty quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc công ty chọn lựa SGK trong các hạ tầng giáo dục rộng rãi để đảm bảo đúng thực hiện qui định, công bằng, công khai, sáng tỏ.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Đòi hỏi Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ huy khẩn đòi hỏi Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi trả thù lao hàng 04 tuần cho chỉ huy Sở GD-ĐT TP.HCM


Xem tại: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét