Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Đề xuất tạm thời dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong

Vướng pháp lý, hồ sơ

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tới nay, UBND tỉnh đã chấp hành vài thủ tục để khai triển Quy hoạch toàn bộ tạo ra kinh tế, thị trấn hội Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong (Đặc khu Bắc Vân Phong) như: Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch, sẵn sàng công việc lựa chọn nhà thầu trả lời lập quy hoạch…

Dĩ nhiên, do Luật Doanh nghiệp hành chính - kinh tế khác biệt vẫn chưa được Quốc hội duyệt nên giai đoạn triển khai lập quy hoạch khu vực Bắc Vân Phong theo xác định phương hướng đơn vị hành chính - kinh tế khác lạ chạm mặt phổ thông gian khổ, vướng mắc khi chưa xác định được cơ sở vật chất pháp lý, trình tự hồ sơ, nội dung quy hoạch, hội đồng đánh giá và các nội dung can hệ khác.

Do những gian truân, vướng mắc nêu trên, việc yếu tố chỉnh Quy hoạch phổ biến xây đắp khu vực Bắc Vân Phong theo xác định phương hướng phát triển thành Đặc khu Bắc Vân Phong cũng chưa được khai triển.

Đánh giá về kết quả đạt được và những khó khăn sau 5 năm chấp hành vấn đề chỉnh quy hoạch bình thường xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2030, UBND tỉnh giấc kiếm được thấy: Đối với Khu vực Nam Vân Phong, việc khai triển các công trình theo nhân tố chỉnh quy hoạch phổ biến xây dựng được phê duyệt y vẫn tiếp diễn thực hiện.

Khu vực này đã có một vài dự án đi tham gia hoạt động và đang xây đắp, như: Nhà máy Tàu biển Hyundai Vinashin, Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong, Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, Khu công nghệ Ninh Thủy, Cảng tổng thích hợp Nam Vân Phong… Đương nhiên, ở đây một vài khu tính năng vẫn chưa được triển khai.

Ngoài ra đó, đối với khu vực Bắc Vân Phong, do chủ trương xây đắp đặc khu có từ năm 2012 nên chưa khai triển lập quy hoạch các khu tác dụng để tìm hiểu vấn đề chỉnh quy hoạch cho phù hợp cho thích hợp.

 Nhân tố chỉnh để kêu gọi đầu cơ

Trong công bố gửi Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nghĩ là: Theo định hướng quy hoạch bình thường đã được phê phê chuẩn, vài khu chức năng và đất chưa sử dụng cần nhân tố chỉnh và bổ sung các nội dung cho phù hợp với tình hình thực tại để kêu gọi đầu tư.

Chi tiết: Về khu phi quan thuế, theo yếu tố chỉnh quy hoạch đã phê ưng chuẩn có quy mô khoảng 920ha, nếu như ngoại trừ diện tích quy hoạch Cảng trung chuyển quốc tế đến năm 2030 là 290 ha thì quy mô còn lại khoảng 630ha. Khu vực này có quy mô tự nhiên khoảng 950 ha. Tương tự, diện tích đất còn lại khoảng 320 ha chưa được xác định phương hướng quy hoạch.

Các cơ sở và trung tâm kĩ nghệ ngoài khu phi thuế quan như: Khu công nghệ dồn vào một chỗ tại dốc Đá Trắng diện tích khoảng 300ha; khu phát triển công nghiệp Hòn Khói diện tích 250ha và một số phân khu tác dụng kĩ nghệ khác cần được định hướng thành khu công nghiệp, yếu tố chỉnh lại vị trí và quy mô để thuận lợi cho việc kêu gọi đầu cơ.

Hình như đó, khu vực Tuần Lễ - Hòn Ngang có diện tích tự nhiên khoảng 1.200ha, trong khi xác định phương hướng quy hoạch khu vực này cho các khu phục vụ, du lịch, đô thị sinh thái biển khoảng 572ha. Phần còn lại được xác định phương hướng là cây cối sinh thái và mặt nước cần vấn đề chỉnh cho phù hợp để khai thác hiệu quả quỹ đất.

Dường như, các khu đô thị đa công dụng trong khoảng nam Tu Bông tới đèo Cũ rích Mã có diện tích khoảng 900ha, trong khi khu vực này có diện tích tự nhiên khoảng 2.050ha, phần còn lại chưa định hướng quy hoạch. Chẳng những vậy, theo yếu tố chỉnh quy hoạch được phê phê duyệt có phần quy mô đất chưa sử dụng khoảng 8.668 ha cũng cần phân tích xác định phương hướng quy hoạch để chấp hành tốt việc điều hành đất đai trong Khu kinh tế.

Trong khoảng thực tiễn trên, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Thủ tướng Chính phủ chú ý cho phép trợ thì dừng việc lập Quy hoạch cục bộ tạo ra kinh tế - thị trấn hội Đặc khu Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

UBND thức giấc Khánh Hòa cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thi hành vấn đề chỉnh Quy hoạch tầm thường xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong tới năm 2030 theo hướng hiện đại, đáp ứng đòi hỏi sản xuất, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhằm tạo vấn đề kiện tiện lợi cho việc kêu gọi nhà đầu tư.

Cũng theo UBND tỉnh giấc Khánh Hòa, khi Quy hoạch tỉnh giấc Khánh Hòa được thi hành và Luật Công ty hành chính, kinh tế khác lạ được phê duyệt sẽ tích thích hợp các nội dung được nhân tố chỉnh quy hoạch tầm thường Khu kinh tế Vân Phong vào cho phù hợp.

Theo Thục Uyên

Diễn đài tổ chức


Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét