Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Công an, quân đội xét khác biệt, cán bộ công chức phố dôi dư được nghỉ hưu sớm

Trong khoảng ngày 25/12, Thông tư số 13 vừa được Bộ Nội vụ ban hành, hướng dẫn qui định về cán bộ, công chức cấp thị trấn và người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường, thôn, tổ dân phường sẽ chính thức có hiệu lực. Theo thông tư này, ngoài các qui định phổ biến, UBND cấp tỉnh giấc sẽ pháp luật cụ thể tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong khoảng trung cấp trở lên đối với công chức khiến cho việc tại các thị trấn: miền núi, vùng cao, biên cương, hải đảo, phố đảo, vùng sâu, vùng xa… Cùng với đó, UBND cấp tỉnh giấc quyết định ngành tập huấn phù hợp với đòi hỏi nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp thị trấn trong từng kỳ tuyển dụng.

Đáng chú ý về yếu tố kiện, tiêu chuẩn tuyển nhân viên công chức cấp phố trong trường hợp đặc biệt được áp dụng trong các trường phù hợp: Ra trường đại học loại giỏi trở lên ở nội địa, loại khá trở lên ở nước ngoài; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian khiến viên chức 5 năm trở lên… Trường hợp khác biệt còn được vận dụng với người hưởng lương trong lực lượng thiết bị (quân đội, công an) và người khiến công việc cơ yếu, đã có thời điểm công việc 5 năm trở lên trong lực lượng trang bị, hoặc khiến công việc cơ yếu, tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng chính thức.

Với cán bộ cấp phố giữ chức phận, khi thôi gánh vác chức phận thì được chú ý, thu nhận tham gia công chức cấp phường không qua thi tuyển giả dụ đáp ứng hoàn toản các tiêu chuẩn. Trường phù hợp trước khi bầu giữ chức phận cán bộ cấp thị trấn chưa phải là công chức cấp phường thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp phường chí ít là 5 năm trở lên; tại thời gian hấp thu không trong thời gian bị lưu ý kỷ luật; bị khảo sát, truy tìm tố, xét xử và không trong thời hạn bị thực hiện kỷ luật hoặc bị truy hỏi cứu bổn phận hình sự.

Theo thông tư mới này, khi tiếp thu công chức cấp phường không qua thi tuyển, Chủ tịch UBND cấp quận phải xây dựng Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường thích hợp trước khi được bầu giữ chức phận cán bộ cấp phường đã là công chức cấp phường.

Mỗi chức danh công chức cấp xã được bố trí 1 người trở lên, UBND cấp tỉnh giấc quy định việc sắp xếp ngày càng tăng người ở một số chức danh công chức cấp phố thích hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng xã, xã, đô thị (trừ chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp phường) nhưng không vượt quá tổng số cán bộ, công chức cấp xã theo pháp luật.

“Căn cứ tham gia quyết định của UBND cấp thức giấc về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp thị trấn, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định tuyển dụng, cắt cử, nhân tố động, luân chuyển và bố trí người đảm trách các chức danh công chức cấp thị trấn thích hợp với chuyên ngành nghề huấn luyện và đáp ứng các yêu cầu của vị trí chức danh công chức”, Thông tư 13 pháp luật.

Liên quan đến việc khắc phục chế độ đối với số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ tổng hợp và đề xuất với Chủ toạ UBND cấp tỉnh thực hiện tinh giảm biên nhạo báng; giải quyết chế độ mất việc; nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo pháp luật; yếu tố chuyển, bổ sung cho các phường, thị trấn, thị trấn thuộc địa bàn cấp huyện hoặc ở địa bàn cấp huyện khác thuộc thức giấc; hoặc chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên theo luật pháp…

Theo Luân Dũng

Tiền Phong


Xem thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét