Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

Chính phủ bắt buộc sửa Luật Đất đai trong năm 2020

Văn phòng Chính phủ cho nhân thức, Chính phủ vừa đề nghị nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các phiên họp thường kỳ năm 2020.

Theo đó, Chính phủ dự định trình các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung vài điều của Luật Giải quyết vi phạm hành chính; công trình Luật Biên phòng Việt Nam (cho quan niệm lần đầu trước khi trình Quốc hội cho quan niệm); công trình Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); công trình Luật Đầu tư theo cơ chế đối tác công tư; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Công ty (sửa đổi); công trình Luật Sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của luật Kiểm soát an ninh môi trường; dự án Luật Sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Luật Đất đai; công trình Luật Người công lao Việt Nam đi khiến việc ở nước ngoài theo phù hợp đồng; dự án Luật Bạn teen (sửa đổi); công trình Luật Thi đua, đánh giá tốt thưởng (sửa đổi)...

Đồng thời, Chính phủ cũng xin quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: quyết nghị của Quốc hội về sản xuất thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo kết quả chấp hành quyết nghị số 100/2015/QH13 phê phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình chỉ tiêu non sông công đoạn 2016 - 2020. 

Lên tiếng kết quả chấp hành ý tưởnrg tài chính 5 năm non sông 2016 - 2020 và định hướng kế hoạch nguồn vốn 5 năm non sông công đoạn 2021 - 2025. Công bố kết quả thi hành quyết nghị số 24/2016/QH14 về ý tưởnrg cơ cấu lại nền kinh tế thời kỳ 2016 - 2020 cũng là những nội dung sẽ được xin quan điểm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngoài ra đó, Chính phủ cũng dự định lên tiếng Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2020 để ý chuẩn y Hiệp định Thương mại tự do giữa vn và Câu kết Châu Âu (EVFTA) trong năm 2020; lưu ý nội dung về nguyên lý, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước quá trình 2021 - 2025; để ý, quyết định chế độ đặc thù điều hành, dùng số tiền chiếm được trong khoảng hoạt động khai thác tài sản kết cầu cơ sở vật chất hàng không giai đoạn từ ngày 1/1/2018 (thời gian Luật Điều hành, sử dụng của cải công có hiệu lực thi hành) tới ngày Đề án giao điều hành, dùng và khai thác tìa sản kết cấu cơ sở vật chất hàng không do Nhà nước đầu cơ, quản lý được phê ưng chuẩn...


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét