Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Bộ Vốn đầu tư 'điểm tên' các Bộ, ngành thực hiện việc thoái vốn chậm chạp

Bộ Tài chính cho nhân thức, trong năm 2019 có 9 đơn vị được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn phương thức cũ rích phần hóa, dĩ nhiên trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ hủ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê phê chuẩn Danh mục tổ chức Nhà nước hoàn thành cổ hủ phần hóa theo từng năm công đoạn 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê thông qua Danh mục công ty thực hiện cũ rích phần hóa đến hết năm 2020.

Lũy kế công đoạn 2016 – 2019, đã có 168 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê ưng chuẩn cách thức cổ hủ phần hóa với tổng trị giá đơn vị là 443.056 tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Dĩ nhiên trong 168 đơn vị đã cổ phần hóa chỉ có 36/168 đơn vị cũ kĩ phần hóa thuộc danh mục 128 công ty cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% chiến lược), số doanh nghiệp còn phải thi hành cũ rích phần hóa theo chiến lược tính đến hết năm 2020 là 92 đơn vị.

Như vậy, theo Bộ Nguồn vốn, tiến độ cũ rích phần hóa các tổ chức còn chậm, không thực hiện được kế hoạch đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì thời kỳ 2017 – 2020 thi hành thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các tổ chức.

Trong năm 2019, có 13 đơn vị thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 chấp hành thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 tổ chức, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng bình chọn, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm trễ, chỉ đạt 7,8% kế hoạch, không đạt kế hoạch đề ra.

Những tổ chức còn đa dạng doanh nghiệp phải thực hiện thoái vốn với trị giá lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng công ti Máy động lực và Máy nông nghiệp vietnam, Tổ chức Xăng dầu Việt Nam), Bộ Liên lạc vận chuyển vận (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng tổ chức kinh doanh Hoa phượng đỏ hàng không Việt Nam - Tổ chức kinh doanh CP và 35,16% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không vn - Công ty CP), Bộ Xây dựng (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ty cổ lỗ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 đơn vị).

Theo Bộ Nguồn vốn, tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, phê phê chuẩn phương thức cơ cấu lại lừ đừ, không làm được theo chiến lược đã đề ra. Đủng đỉnh quyết toán bàn giao sang tổ chức kinh doanh cũ rích phần. Chậm trễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa đảm bảo ý tưởnrg theo lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, rộng rãi doanh nghiệp chậm rì rì hoàn thành thủ tục đàm phán, niêm yết trên thị trường chứng khoán khiến cho tác động tới tính công khai, minh bạch của thị trường, đủng đỉnh thay đổi công việc quản trị tổ chức sau cổ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các công ty trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn nhạo báng công việc giám sát của toàn phố hội đối với hoạt động của các công ty này.

Bộ Vốn đầu tư nghĩ rằng, duyên do là do một vài Bộ, lĩnh vực, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước còn chưa thực sự nghiêm chỉnh khai triển chiến lược cũ kĩ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo lãnh đạo của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chế độ báo cáo.

Nhất là vai trò, nhận thức, nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của công ty, công khai minh bạch, đúng luật pháp pháp luật, bảo đảm nguyên tắc thị trường, chống ích lợi đội ngũ trong cổ lỗ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét