Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Đất khai hoang khi bị thu hồi có được bồi thường? | MuaBanNhaDat

Thắc mắc của bạn đọc thắc mắc về đất khai hoang có nội dung:

“Liệu đất khai hoang của mái ấm tôi có trong giai đoạn khai khẩn, canh tác có được cấp sổ đỏ hay không? Khi bị nhà nước thu hồi thì có được đền bù thu hồi đất không? Pháp luật này như thế nào?”

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Tổ chức kinh doanh Luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội tư vấn:

Thứ nhất: Vấn đề kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất.

Tại Vấn đề 99 Luật Đất đai năm 2013 quy định Trường thích hợp dùng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

"1. Nhà nước cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất cho những trường phù hợp sau đây:

a) Người đang dùng đất có chứng nhận cấp Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

Vấn đề 101 Luật Đất đai năm 2013 pháp luật:

Điều 101. Cấp Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ mái nhà, tư nhân đang sử dụng đất mà không có giấy má về quyền sử dụng đất

1. Hộ mái ấm, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thực hiện mà không có các giấy má pháp luật tại Nhân tố 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp đóng hộp nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm cho muối tại vùng có điều kiện kinh tế - phường hội gian khổ, vùng có vấn đề kiện kinh tế - thị trấn hội khác biệt gian nan, nay được Ủy ban quần chúng. # cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất bình ổn, không có mâu thuẫn thì được cấp Giấy đủ điều kiện quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất và chẳng hề nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ mái nhà, cá nhân đang sử dụng đất không có các thủ tục qui định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng định hình từ trước ngày 01 04 tuần 7 năm 2004 và không vi phạm quy định về đất đai, nay được Ủy ban quần chúng. # cấp thị trấn xác thực là đất không có mâu thuẫn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch cụ thể xây đắp thành phố, quy hoạch xây dựng điểm cư dân vùng quê đã được tổ chức nhà nước có thẩm quyền phê ưng chuẩn đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và của nả khác gắn liền với đất.

Căn cứ theo các pháp luật trên, đất khai hoang có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất nếu đáp ứng đủ các nhân tố kiện sau:

+ Đất đã được dùng bất biến từ trước ngày 01 bốn tuần 7 năm 2004 và không vi phạm quy định về đất đai

+ Được Ủy ban dân chúng cấp thị trấn xác nhận là đất không có mâu thuẫn, phù hợp với quy hoạch dùng đất, quy hoạch chi tiết xây đắp thị trấn, quy hoạch xây dựng điểm cư dân vùng quê đã được tập đoàn nhà nước có thẩm quyền phê phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

dat khai hoang khi bi thu hoi co duoc boi thuong

Thứ nhì: Nhân tố kiện bồi hoàn khi thu hồi đất

Về việc đền bù khi nhà nước thu hồi đất đối với đất khai hoang, khoản 1 Nhân tố 74 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Yếu tố 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người dùng đất khi Nhà nước thu hồi đất ví như có chứng nhận được đền bù pháp luật tại Yếu tố 75 của Luật này thì được bồi thường.

Khoản 1 Yếu tố 75 Luật Đất đai năm 2013 qui định:

Điều 75. Yếu tố kiện được đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, bình an; tạo ra kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ mái ấm, tư nhân đang dùng đất ko phải là đất thuê thanh toán thuê đất hàng năm, có Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy đủ điều kiện) hoặc có đạt yêu cầu để được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền sử dụng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Nhân tố 77 của Luật này; người vn định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được chiếm hữu nhà ở gắn liền với quyền dùng đất ở tại vn mà có Giấy đủ điều kiện hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy đạt yêu cầu quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất theo qui định của Luật này mà chưa được cấp.

Theo các pháp luật trên, đất khai phá có thể được bồi hoàn khi nhà nước thu hồi đất giả dụ phục vụ đủ các nhân tố kiện sau:

+ Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, bình yên; tạo ra kinh tế - thị trấn hội vì ích lợi nước nhà, công cộng

+ Đang sử dụng đất ko phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

+ Có Giấy đủ điều kiện quyền dùng đất, Giấy đủ điều kiện quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có chứng nhận để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và của cải khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

MuaBanNhaDat theo TBKD


Xem nhiều hơn: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét