Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Phải hoàn thành chuyển đổi 21 triệu thẻ ATM trong năm 2019

Các công ty trên theo đó cần chủ động và nghiêm chỉnh tổ chức khai triển ứng dụng tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip nội địa theo lộ trình chuyển đổi pháp luật tại Thông tư số 41/2018 của NHNN.

Theo Thông tư 41, tới hết năm 2019, ít ra 35% số máy ATM, 50% số thiết bị bằng lòng thẻ tại điểm bán đang hoạt động tại vn phải tuân hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất về thẻ chip trong nước. Đáng xem xét tới hết ngày 31.12.2019, ít ra 30% số thẻ đang lưu hành trên hoạt động mua bán phải tuân thủ tiêu chuẩn hạ tầng về thẻ chip trong nước, tương đương khoảng 21 triệu thẻ ATM phải biến đổi trong khoảng kĩ nghệ thẻ trong khoảng sang thẻ chip.

Hạn chót cho việc chuyển đổi toàn bộ thẻ ATM trên hoạt động mua bán sang thẻ chip là cuối năm 2021.

Theo Cẩm Hà

Công trạng


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét