Thứ Hai, 25 tháng 11, 2019

Kỷ luật cán bộ đã nghỉ hưu: Quốc hội chính thức qui định chế độ 'xóa tư cách chức vụ đã đảm đang'

Một trong những điểm đáng xem xét là luật pháp về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu.

Trong thông báo giải trình, tiếp thu trước Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Có quan niệm đề nghị qui định ngặt nghèo về cơ chế xử lý, bổn phận bồi thường thiệt thòi xảy ra để vừa bảo đảm tính răn bắt nạt, nghiêm khắc, nhưng bảo đảm tính nhân văn.

Ngoài ra đó, có quan điểm buộc phải cân nhắc thay cách thức kỷ luật "xoá tư cất chức vụ đã cáng đáng" bằng cách thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu lâu dài, cố nhiên hậu quả pháp lý là tước bỏ hoặc cắt giảm các hình thức, chính sách đang được hưởng.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Do đó, xin được pháp luật trong Luật nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; pháp luật cụ thể về chế độ xử lý kỷ luật.

Trong đó, hình thức "xóa tư cất chức vụ đã gánh vác" là để đảm bảo thống nhất với chế độ kỷ luật theo qui định của Đảng, đồng thời thực tiễn ứng dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất quyết, phục vụ được ước muốn của phần nhiều nhân dân", Tổng Thư ký Quốc hội cho hay.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết thêm, để bộc lộ rõ cơ chế kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, ý thức, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn cách thức giải quyết kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính cu lỉ quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

"Có ý kiến buộc phải qui định theo hướng chỉ giải quyết hành vi vi phạm trong thời điểm công tác của cán bộ, công chức giữ chức vụ, quyền hạn một mực đã nghỉ hưu, thôi việc mà không vận dụng chung cho phần đông cán bộ, công chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc bổ sung vào Luật Cán bộ, công chức quy định xử lý kỷ luật đối với gần như cán bộ, công chức đã mất việc nghỉ hưu là chấp hành đúng đòi hỏi của Quyết nghị TƯ, bảo đảm sự công bằng, nghiêm minh của qui định, tăng mạnh kỷ cương, kỷ luật, nghĩa vụ của đội ngũ cán bộ, công chức nói bình thường, trong đó có cán bộ, công chức giữ chức vụ chỉ đạo, quản lý. Do đó, xin Quốc hội cho thể hiện nội dung này như trong dự thảo Luật", Tổng Thư ký Quốc hội nói.

Ông Phúc nêu thêm, có quan điểm ĐBQH đề nghị chuyển nội dung về giải quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu thành một chương riêng hoặc một khoản có tính nguyên lý ở chương hiệu lực chấp hành hoặc điều khoản thực hiện Luật.

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, trong dự thảo Luật, tuy là luật pháp về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, nhưng hành vi vi phạm bị xử lý là hành vi xảy ra trong thời gian người đó đang còn công tác (đang là cán bộ, công chức) và vẫn còn trong thời hiệu giải quyết theo quy định.

Do đó, việc quy định về vấn đề này trong Luật Cán bộ, công chức theo hướng áp dụng quy định của Luật Cán bộ, công chức đối với đối tượng khác (cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu) là cu lì hợp", ông Phúc cho hay.

Theo quy định của Luật Công chức, Luật Viên chức, việc xử lý đối với hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức đã thôi việc, nghỉ hưu được luật pháp như sau:

a) Mọi hành vi vi phạm trong thời điểm công tác của cán bộ, công chức đã mất việc, nghỉ hưu đều bị xử lý theo quy định của qui định.

Căn cứ vào tính chất, chừng mực hiểm nguy, người có hành vi vi phạm có thể bị giải quyết hình sự, hành chính hoặc xử lý kỷ luật;

b) Cán bộ, công chức sau khi thôi việc hoặc nghỉ hưu mới nhận thấy có hành vi vi phạm trong thời điểm công tác thì tùy theo tính chất, hạn độ vi phạm phải chịu một trong những cách thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cất chức vụ đã đảm đương gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với cơ chế xử lý kỷ luật.

Việc giải quyết kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong thời điểm công việc trước ngày 01/7/2020 được thực hiện theo luật pháp của Luật và Chính phủ pháp luật chi tiết khoản này.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức trẻ


Tham khảo thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét