Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Điểm danh những đơn vị chốt quyền nhận cổ lỗ tức bằng tiền, bằng cổ lỗ phiếu và cổ hủ phiếu thưởng tuần này

Tuần mới từ 11/11 đến 15/11/2019 có tổ chức chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cũ kĩ tức bằng tiền, bằng cũ kĩ phiếu và cổ hủ phiếu thưởng. Trong số đó có gần như doanh nghiệp được các chủ đầu tư đon đả như Tổng tổ chức kinh doanh Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng tổ chức kinh doanh Hoa Phượng đỏ hàng không vietnam (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Nhà đầu tư muốn kiếm được số cổ tức, cũ kĩ phiếu thưởng này cần sắm cổ lỗ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC) chi  lâm thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian trả tiền 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời điểm trả tiền 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày đàm phán không hưởng quyền để CTCP Xây đắp số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cũ rích đông phát triển 4,25 triệu cổ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ lệ 15%. Trị giá tạo ra theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 28,38 triệu cũ kĩ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ lên gấp đôi. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu.

CTCP Vận chuyển vận đa phương án Duyên Hải (TCO) chi tạm ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời điểm thanh toán 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi tạm thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây đắp thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu cơ và Phát triển TDT (TDT) chốt danh sách cổ đông tạo ra hơn 1,2 triệu cổ phiếu trả cổ lỗ tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cổ lỗ đông sở hữu 100 cũ rích phiếu được kiếm được về 15 cũ rích phiếu mới. Giá trị phát triển theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

song song tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cũ kĩ đông tạo ra hơn 2,4 triệu cũ rích phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ lỗ phiếu. Tỷ trọng tạo ra 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi tạm ứng cũ kĩ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (AST) chi tạm bợ ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời điểm trả tiền 8/1/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông đơn vị lấy quan điểm cổ hủ đông bằng văn bạn dạng về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các vấn đề khác.

Tổng công ti Lắp máy vietnam – CTCP (LLM) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4%. Thời điểm thanh toán 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Nhì Hiệp (NHC) chi tạm ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 10/1/2019.

CTCP Sạch sẽ giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 10%. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khoáng sản Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cũ kĩ đông sản xuất khoảng 89,93 triệu cũ kĩ phiếu trả cũ rích tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Tài chính sản xuất lấy từ LNST chưa phân phối phù hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2018 của tổ chức kinh doanh.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng doanh thu, tăng 27% so với năm trước đó. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Tuy vậy với số tiền tạo ra cổ hủ phiếu trả cổ hủ tức lên tới gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã sử dụng cả nguồn lợi nhuận tích lũy trả cổ lỗ tức cho cũ kĩ đông.

Tính tới 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Dường như công ty còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày thương lượng không hưởng quyền để Tổng tổ chức kinh doanh Hoa phượng đỏ hàng không vn (ACV) chốt danh sách cổ hủ đông thực hiện chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cũ rích đông chiếm hữu 01 cũ kĩ phiếu được kiếm được về 900 đồng. Thời gian trả tiền 18/12/2019.

Như vậy với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cổ hủ phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cũ kĩ tức lần này cho cũ kĩ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lợi nhuận làm được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân chia tới 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Dường như tổ chức kinh doanh còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu tư tạo ra và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ hủ phần.

CTCP Trang bị điện (THI) chi trợ thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Đầu tư xây đắp 3-2 (C32) chi tạm bợ ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân (GMX) chi trả cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm trả tiền 5/12/2019.

CTCP Công nghiệp mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm thanh toán 6/12/2019.

CTCP Kĩ nghệ Tiên Phong (ITD) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian trả tiền 28/11/2019.

CTCP Công nghệ thông tin, viễn thông và không người điều khiển hóa Dầu khí (PAI) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 2%. Thời gian thanh toán 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Tham khảo thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét