Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Có “vỡ ý tưởnrg” trong giám sát, quản lý phát hành trái phiếu công ty?

Tuần qua, Tổ chức kinh doanh Chứng khoán Sài Gòn (SSI) tạo ra một báo cáo, trong đó phần về thị trường trái khoán doanh nghiệp tiếp tục được xem xét.

Tiếp tục, vì cốt truyện của thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ đầu năm 2019 đến nay trở thành nổi bật, với phổ biến thành viên nhập cuộc và quy mô liên tục bùng nổ.

Bùng nổ không để trong ngoặc kép, khi xét tới tiêu chí ý tưởnrg sản xuất thị trường này từng được hoạch định nhị năm trước.

Theo báo cáo của SSI, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019, tổng lượng trái khoán doanh nghiệp tạo ra đã lên đến 178.732 tỷ đồng. Đáng lưu ý là số liệu bao gồm cả các lô tạo ra ra đại chúng nhưng không bao gồm các đợt sản xuất đơn lẻ trong 3 tháng đầu năm do chưa được báo cáo.

Dường như đó, dữ liệu cập nhật trên Cổng thông tin của Bộ Tài chính ngày 06/11 gần đây mới chỉ nêu được con số tính tới ngày 28/6/2019, với khối lượng phát triển lũy kế từ đầu năm chỉ là 89.483 tỷ đồng.

Với con số trên của Bộ Vốn đầu tư, mức độ đó cũng đã đủ để vượt xa tiêu chí ý tưởnrg đề ra, được xây dựng trong khoảng nhị năm trước.

Cụ thể, theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/8/2017, tiêu chí xác định dự định dư nợ hoạt động mua bán trái khoán công ty đạt khoảng 7% GDP vào năm 2020 và khoảng 20% GDP vào năm 2030.

Với 89.483 tỷ đồng mà Bộ Nguồn vốn cập nhật tới 28/6/2019 thì dư nợ thị trường trái khoán công ty đã đạt khoảng 10,22% GDP năm 2018, vượt kế hoạch đề ra tới năm 2020 theo Lịch trình phát hành thị trường trái khoán quá trình 2017 - 2020, góc nhìn tới năm 2030 (ý tưởnrg đề ra là 7% GDP).

Còn nếu tính theo số liệu tập hợp và nêu trong lên tiếng của SSI, 178.732 tỷ đồng lũy kế 10 tháng đầu năm nay, thực tại phát hành của hoạt động mua bán trái khoán doanh nghiệp đã vượt xa hơn nữa mục tiêu ý tưởnrg nói trên.

Nhân tố đặt ra, khi hoạt động mua bán trái khoán doanh nghiệp sản xuất bùng nổ và vượt xa và vượt trước mốc dự tính như vậy, việc hiểu, quản lý và giám sát không may có “vỡ vạc chiến lược” theo hay không?

Theo Lam Giang

Bizlive


Tham khảo thêm: gia dat saigon

0 nhận xét:

Đăng nhận xét