Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

50% chỉ huy trẻ trong khoảng cấp phòng ở TƯ phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4

Mục tiêu bình thường của đề án là đẩy mạnh tập huấn, tẩm bổ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ tiêu chuẩn chức danh, địa điểm việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Xây đắp nhóm cán bộ, công chức, viên chức giỏi, có chất lượng tốt, có số lượng, cơ cấu có lí và có kĩ năng dùng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và làm việc trong không gian quốc tế.

30% cán bộ, công chức thị trấn đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3

Tiêu chí cụ thể nỗ lực tới hết năm 2025 có 50% cán bộ, công chức ở TƯ (dồn vào một chỗ vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi); 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh giấc, cấp huyện ở địa phương (tập trung tham gia cán bộ, công chức lãnh đạo, điều hành trong khoảng cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật.

60% viên chức và 50% nhân viên giữ chức vụ chỉ huy, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo pháp luật.

20% cán bộ, công chức phường và 15% cán bộ, công chức chỉ đạo, điều hành cấp thị trấn dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành nghề có đòi hỏi dùng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo qui định.

Tới năm 2030 có 60% cán bộ, công chức ở TƯ; 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh giấc, cấp huyện ở địa phương đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo qui định và ngoại ngữ chuyên lĩnh vực.

70% nhân viên và 60% nhân viên giữ chức vụ chỉ huy, điều hành đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

30% cán bộ, công chức thị trấn và 25% cán bộ, công chức chỉ đạo, quản lý cấp phường dưới 40 tuổi công tác tại địa bàn hoặc ngành nghề có đòi hỏi sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

Bình chọn năng lực ngoại ngữ gắn với thi tuyển, bổ nhiệm chỉ huy

Để thực hiện các tiêu chí này, Thủ tướng yêu cầu dồn vào một chỗ tham gia một số nhiệm vụ giải pháp, trong đó có việc chấp hành kiểm tra, bình chọn năng lực trong huấn luyện, bồi bổ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiếp xúc chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là tăng cường yếu tố kiện dạy và học ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng đòi hỏi hội nhập quốc tế.

Theo từng quá trình 5 năm và hàng năm, các bộ, ngành nghề, địa phương tiến hành rà soát thực trạng và tổng phù hợp nhu cầu tập huấn, bồi bổ ngoại ngữ của nhóm cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để xây đắp kế hoạch và doanh nghiệp tập huấn, bồi dưỡng...

Kinh phí thực hiện đề án được sắp xếp từ dự toán chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư, huy động hợp lí khác. Còn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đào tạo, bồi bổ ngoại ngữ cho cán bộ, công chức được bố trí từ ngân sách nhà nước và đóng góp của cán bộ, công chức; tài trợ của doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước theo luật pháp của luật pháp.

Đối với viên chức, nguồn kinh phí huấn luyện, bồi bổ được sắp xếp từ nguồn nguồn vốn của tổ chức sự nghiệp công lập; đóng góp của nhân viên và các nguồn hợp lí khác.

Thời điểm thực hiện đề án trong khoảng 2019 tới hết năm 2030.

Theo Thông tư số 01/2014 của Bộ GD-ĐT, khuông năng lực ngoại ngữ 6 bậc được luật pháp như sau:

photo-1

Bộ GD&ĐT thừa nhận 10 cơ sở giáo dục huấn luyện được nhập cuộc rà soát năng lực ngoại ngữ thầy giáo tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Nước nhà Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, Trọng điểm SEAMEO RETRAC, ĐH Thái Nguyên, ĐH CầnThơ, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Vinh.


Theo Thu Hằng

Vietnamnet


Tham khảo thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét