Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2019

VNDIRECT (Việt Nam Đồng) lợi nhuận quý 3 tăng trưởng 6%, kết thúc 48% chiến lược đề ra trong năm 2019

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) lên tiếng thông báo tài chính hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập hoạt động 418 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 88,3 tỷ đồng, giảm 24%; Lãi từ các khoản cho mượn và phải thu 105,2 tỷ đồng, tăng 9%. Tính đến cuối quý 3, dư nợ cho mượn margin của VND đạt 2.950 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ so với đầu năm.

Lãi trong khoảng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 100,3 tỷ đồng, tăng 24%. Trong danh mục HTM của VND hiện có 5.564 tỷ đồng bạc gửi có kỳ hạn.

Lãi từ các của cải nguồn vốn sẵn sàng để bán (AFS) trong quý 3 của VND đạt 8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 45 triệu tiền việt. Danh mục AFS của VND hiện có trị giá 877 tỷ đồng, bao gồm 453 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và 416 tỷ đồng Trái khoán đơn vị.

Lãi trong khoảng các của nả vốn đầu tư ghi kiếm được phê chuẩn lợi nhuận/lỗ (FVTPL) ghi nhận 100,8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước. Danh mục FVTPL của Việt Nam Đồng hiện có giá trị ghi sổ 1.496 tỷ đồng và tổ chức kinh doanh đã trích lập dự phòng 347 tỷ đồng. Trong danh mục FVTPL, PTI vẫn là cổ hủ phiếu có trị giá ghi sổ lớn nhất với 458 tỷ đồng, bên cạnh đó còn có MBB (81 tỷ đồng), MWG (65,2 tỷ đồng), VIC (71,8 tỷ đồng), LTG (112,6 tỷ đồng)…

VNDIRECT (VND) lãi quý 3 tăng trưởng 6%, hoàn thành 48% kế hoạch đề ra trong năm 2019 - Ảnh 1.

Chi tiêu hoạt động trong kỳ tăng 32% lên 97 tỷ đồng; Chi tiêu vốn đầu tư tăng 61% lên 112,4 tỷ đồng và chỉ có Chi phí điều hành giảm nhẹ 9% xuống 69 tỷ đồng.

Kết quả, Việt Nam Đồng ghi kiếm được 111,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, lũy kế 9 bốn tuần, Việt Nam Đồng chỉ đạt 232,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch lãi sau thuế 487 tỷ đồng đã được ĐHCĐ phê chuẩn trong năm 2019, VND mới chỉ hoàn thành 48% mục tiêu đề ra.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét