Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Tín dụng đổ tham gia BĐS gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính tới 04 tuần 8, tín dụng đổ vào bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Lên tiếng của Ngân hàng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết 04 tuần 8/2019, tín dụng chảy tham gia BĐS (bao gồm cả mục đích buôn bán và mục đích dùng) chiếm đoạt hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Lúc trước, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính tới 30/8/2018, vững mạnh nguồn vốn vay toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước tính theo con số này, tín dụng đổ vào BĐS tính tới bốn tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp diễn kiểm soát nghiêm ngặt nguồn đầu tư vào các ngành nghề tiềm ẩn không may như BĐS, chứng khoán...

Dường như đó, theo số liệu của lên tiếng tính tới tháng 8/2019, nguồn hỗ trợ đổ tham gia ngành công nghiệp tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm giữ tỷ lệ 19,6%; tín dụng  lĩnh vực xây đắp tăng 7,6%, chiếm đoạt gần 9,7%. Nguồn hỗ trợ cho ngành dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm giữ 61,8%.

Dư nợ nguồn hỗ trợ đối với ngành nghề nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, chiếm đoạt gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; tổ chức nhỏ xíu và vừa tăng 11,4%, chiếm hữu gần 18,7%; ngành xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm đoạt 3,16%; ngành kĩ nghệ hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm giữ 2,91%; tổ chức Áp dụng công nghiệp cao tăng 22%, chiếm hữu 0,41%.

Cập nhật tới cuối tháng 9/2019, nguồn vốn vay đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Tham khảo thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét