Thứ Ba, 22 tháng 10, 2019

Tín dụng đổ tham gia bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính đến tháng 8, tín dụng đổ vào bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Công bố của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính đến hết tháng 8/2019, nguồn hỗ trợ chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích dùng) chiếm giữ hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Trước đó, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, lớn mạnh nguồn hỗ trợ toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, tín dụng đổ tham gia bất động sản tính đến tháng 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Nhà băng nhà nước cũng cho biết sẽ tiếp tục giữ vững chặt chẽ tín dụng vào các ngành nghề tiềm tàng không may như bất động sản, chứng khoán...

Dường như đó, theo số liệu của báo cáo tính đến bốn tuần 8/2019, tín dụng đổ vào lĩnh vực kĩ nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm hữu tỷ trọng 19,6%; nguồn đầu tư  ngành nghề xây dựng tăng 7,6%, chiếm gần 9,7%. Nguồn vốn vay cho ngành nghề phục vụ tăng gần 9,3%, choán 61,8%.

Dư nợ tín dụng đối với ngành nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, choán gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty nhỏ dại và vừa tăng 11,4%, chiếm hữu gần 18,7%; lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 13%, choán 3,16%; ngành nghề kĩ nghệ hỗ trợ tăng 1,85%, choán 2,91%; tổ chức Áp dụng công nghiệp cao tăng 22%, chiếm đoạt 0,41%.

Cập nhật đến cuối tháng 9/2019, nguồn đầu tư đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét