Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Tín dụng đổ tham gia bất động sản gần 1,5 triệu tỷ đồng - VnExpress Kinh Doanh

Tính tới tháng 8, nguồn vốn vay đổ tham gia bất động sản tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Báo cáo của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính tới hết tháng 8/2019, tín dụng chảy vào BĐS (bao gồm cả mục đích kinh doanh và mục đích sử dụng) chiếm đoạt hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Lúc trước, Phó thống đốc Nhà băng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, tăng trưởng nguồn vốn vay toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước lượng theo con số này, nguồn hỗ trợ đổ vào bất động sản tính tới bốn tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Nhà băng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn không may như bất động sản, chứng khoán...

Ngoài ra đó, theo số liệu của công bố tính tới 04 tuần 8/2019, nguồn đầu tư đổ tham gia ngành công nghệ tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, choán tỷ trọng 19,6%; tín dụng  ngành nghề xây đắp tăng 7,6%, chiếm hữu gần 9,7%. Nguồn hỗ trợ cho lĩnh vực phục vụ tăng gần 9,3%, chiếm giữ 61,8%.

Dư nợ nguồn hỗ trợ đối với ngành nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, choán gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty gầy và vừa tăng 11,4%, chiếm giữ gần 18,7%; ngành nghề xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm đoạt 3,16%; ngành nghề công nghệ hỗ trợ tăng 1,85%, chiếm đoạt 2,91%; doanh nghiệp vận dụng công nghệ cao tăng 22%, chiếm hữu 0,41%.

Cập nhật đến cuối 04 tuần 9/2019, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét