Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

Thu ngân sách giảm, Quảng Nam lo âu ô tô Trường Hải bị cạnh tranh tứ bề: Bên ngoài là xe nhập cảng, nội là áp lực của Vinfast, Hyundai

Tổng thu ngân sách của Quảng Nam đã đạt 79,3% dự toán năm, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: Thu trong nước 13.844 tỷ đồng, bằng 74,7% dự toán giao, giảm 27,6% so cùng kỳ năm trước. Thu xuất nhập khẩu đạt 4.499 tỷ đồng, bằng 97,8% dự toán, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tổng thu nội địa 9 tháng năm 2019, có những khoản thu đạt khá cao so với dự toán, như: thu thuế thu nhập tư nhân, đạt 125%; thu tiền dùng đất đạt 121%; lệ phí trước bạ đạt 101,5%.

Bên cạnh đó, Cục thống kê cho biết các nguồn thu chủ chốt phát sinh trong khoảng kinh tế đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thu từ khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.422 tỷ đồng, đạt 80,4% dự toán, giảm gần 29% so với cùng kỳ. Thu từ kinh tế quốc doanh chỉ đạt 484 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng xem xét nhất là nguồn nhận được coi là khác lạ quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến tổng thu, đó là lĩnh vực kinh tế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm đoạt trên 53% tổng thu; gần 67% dự toán thu nội địa), qua 9 tháng năm 2019 chỉ đóng góp 8.796 tỷ đồng, đạt 71% dự toán, giảm 29,4% so với cùng kỳ.

Khởi thủy chủ chốt làm cho nguồn thu nhập phát sinh từ kinh tế giảm là do nguồn thu nhập trong khoảng DNNN đạt thấp do thời tiết khô hạn, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện theo công suất kiến tạo, dự đoán nguồn thu nhập này khó có kĩ năng đạt dự toán.

Ngoài ra đó, nguồn thu nhập chủ yếu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp nghiệp ngoài quốc doanh là số thu từ hoạt động ô tô Trường Hải (chiếm đoạt trên 77% dự toán thu khu vực này; chiếm đoạt gần 52% dự toán thu nội địa năm 2019).

Đương nhiên, theo Cục thống kê Quảng Nam, ô tô du lịch Trường Hải đang đối diện trước sự khó khăn ác liệt trong khoảng xe du nhập khi xe ô tô ngao du dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về vietnam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2018, còn nội địa, xe ô tô ngao du sản xuất, lắp ráp của Vinfast, Hyundai cũng được tung ra hoạt động mua bán khá thu hút làm cho việc tiêu thụ xe ô tô của Trường Hải lúc này càng trở nên gian nan.

Số thu 9 bốn tuần trong khoảng hoạt động ô tô Trường Hải đóng góp khoảng trên 6.500 tỷ đồng, đạt 68,7 % dự toán.

Cục Con số tỉnh giấc Quảng Nam cũng cho biết một số nguồn vẫn còn thất thu, nhất là ngành khai thác tài nguyên, khoáng sản, đất đai, phục vụ…

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 9 04 tuần đầu năm ước đạt 12.141 tỷ đồng, bằng 45% dự toán năm, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát hành đạt 4.860 tỷ đồng, gần bằng 43% so với dự toán năm, tăng 7,6% so với cùng kỳ; chi nhiều lần 7.279 tỷ đồng, bằng 61% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

N.Dương

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét