Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2019

Ông Vũ Quang quẻ Lãm chính thức làm cho Chủ tịch HĐQT Saigonbank

Đại hội đã ưng chuẩn việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2014, theo đó, ông Vũ Quang Lãm chính thức đảm nhiệm Chủ toạ HĐQT nhiệm kỳ này. 

Trước đây, vào bốn tuần 6/2018, ông Vũ Quang Lãm đã được HĐQT Saigonbank quyết định cho thôi giữ chức danh Tổng giám đốc để trợ thời thời phụ trách công việc của Chủ tịch HĐQT sau khi ông Phạm Văn Thông – nguyên Chủ toạ HĐQT thôi giữ nhiệm vụ do không còn là người thây mặt vốn góp theo giao cho của Thành ủy TP.HCM tại ngân hàng.

Được nhân thức, ông Vũ Quang đãng Lãm sinh ngày 5/9/1969, hiện là thây mặt phần vốn góp của các cũ kĩ đông là Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Tổ chức kinh doanh TNHH một thành viên Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận.

Ông Lãm tốt nghiệp Đại học Nguồn vốn – Kế toán TPHCM, Tiến sĩ Kinh tế (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh), Cao cấp Lý luận Chính trị - Hành chính.

Tân Chủ tịch Saigonbank sinh ra là kế toán Tổ chức kinh doanh Tạo ra nhà huyện 1; Nhân viên Xí nghiệp đóng hộp hàng Xuất khẩu Tân Thuận; Chuyên viên phòng Đầu tư sửa chữa – Sở Nguồn vốn TP. HCM. Ông trải đời qua các chức phận Phó Trưởng phòng Ngân sách – Sở Nguồn vốn TP. HCM; Trưởng phòng Đầu cơ tu sửa – Sở Nguồn vốn TP.HCM; Phó Tổng Giám đốc Tổ chức kinh doanh Đầu cơ Tài chính Nhà nước TP.HCM (từ 2013 – 4/2017).

Từ 04 tuần 4/2017 tới nay ông Lãm đảm nhiệm cán bộ thây mặt vốn Công ti TNHH một thành viên Xây đắp và Buôn bán Nhà phú Nhuận.

Từ tháng 6/2017 - 6/2018, ông Vũ Quang đãng Lãm là Thành viên HĐQT, đại diện điều hành vốn góp của các cũ kĩ đông Công ti TNHH một thành viên Xây đắp dự và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận, kiêm Giám đốc điều hành Saigonbank.

ĐHĐCĐ của Saigonbank cũng đã thông qua danh sách 6 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, ngoài ông Vũ Quang đãng Lãm còn có bà Nai lưng Thị Phương Khanh; ông È cổ Thanh Giang; ông Nai lưng Quốc Thanh; ông Nguyễn Cao Trí và một thành viên độc lập là bà Phạm Thị Kim Lệ.

Ngoài ra, đại hội đồng cổ lỗ đông cũng bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024 gồm có 3 thành viên là bà Đặng Thị Kiều Phước, bà Vũ Quỳnh Mai và bà Nguyễn Đào Phương Linh.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét