Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Lợi nhuận trong khoảng công ty liên doanh kết hợp giảm người yêu, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VnSteel – mã chứng khoán TVN) công bố công bố nguồn vốn thích hợp nhất quý 3/2019 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm bớt so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 5.702,5 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 3 năm rồi, trong khi chi phí giá vốn chỉ giảm 6,6% nên lãi gộp thu về còn 168 tỷ đồng, giảm mạnh 36% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp đạt 2,9%.

Thu nhập tài chính trong quý đạt 18,8 tỷ đồng, khi mà cùng kỳ ghi âm 126,1 tỷ đồng. Chi tiêu vốn đầu tư trong quý hơn 64 tỷ đồng, trong đó riêng chi trả lợi nhuận mượn gần 50 tỷ đồng.

Tính đến hết quý 3/2019 VnSteel còn 536 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 3 tháng. Bên cạnh công ti còn 452 tỷ đồng bạc gửi kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm và 28 tỷ đồng bạc gửi trên 1 năm. Tổng tiền mang đi gửi hơn 1.000 tỷ đồng.

VnSteel cũng ghi kiếm được tổng nợ phải trả giảm 189 tỷ đồng so với đầu năm, còn 6.043 tỷ đồng, trong đó riêng dư mượn nợ thuê nguồn vốn ngắn hạn 3.341 tỷ đồng (giảm 227 tỷ đồng so với đầu năm) và dư mượn nợ thuê tài chính dài hạn gần 38 tỷ đồng.

Đáng để ý, trong quý các công ty liên doanh cấu kết mang về 85 tỷ đồng lợi nhuận, chưa bằng 1/3 số lợi nhuận 275 tỷ đồng ghi kiếm được trong quý 3 năm rồi.

Thu nhập giảm kéo theo chi phí bán hàng giảm 33 tỷ đồng, còn gần 63 tỷ đồng, còn chi tiêu quản lý tổ chức cũng giảm được 13 tỷ đồng, còn gần 98 tỷ đồng.

Những cội nguồn trên dẫn tới lãi sau thuế quý 3 còn 41,77 tỷ đồng, bằng 29% lãi thực hiện được trong quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cũ kĩ đông công ty mẹ chỉ 24,9 tỷ đồng.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 17.982 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm rồi và kết thúc trên 85,6% chiến lược năm.

Thu nhập vốn đầu tư tăng 128 tỷ đồng, lên 202 tỷ đồng; chi tiêu nguồn vốn tăng 97 tỷ đồng, lên 270 tỷ đồng; và phần lãi/lỗ từ công ti liên doanh câu kết đạt 225 tỷ đồng, giảm 275 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi tiêu bán hàng giảm 38 tỷ đồng, chi phí quản lý đơn vị giảm 16 tỷ đồng là những cội nguồn chính ảnh hưởng khiến cho lãi trước thuế còn 504 tỷ đồng, giảm 41,8% so với cùng kỳ nhưng cũng giúp tổ chức kinh doanh vượt đến 68% tiêu chí lãi cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Lãi từ công ty liên doanh liên kết giảm một nửa, VnSteel (TVN) báo lãi 9 tháng giảm 43% so với cùng kỳ - Ảnh 2.

Lãi sau thuế còn 445 tỷ đồng, giảm sâu đến 43% so với lợi nhuận làm được 9 tháng đầu năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ lỗ đông công ty mẹ đạt hơn 390 tỷ đồng. EPS đạt 1.034 đồng.

Lượng hàng tồn kho tới cuối quý còn 3.768 tỷ đồng, tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản tăng 226 tỷ đồng, lên 15.118 tỷ đồng.

Tham khảo BCTC quý 3/2019

Nam Hà

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét