Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2019

Lịch chốt quyền kiếm được cổ hủ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

CTCP Đầu cơ và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian trả tiền 12/11/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ lỗ đông phát hành 29,7 triệu cổ phiếu trả cổ hủ tức tỷ lệ 15%.

CTCP Mía tuyến phố Sơn La (SLS): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức năm 2018-2019 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2019.

CTCP Đầu tư tạo ra kĩ nghệ và vận chuyên chở (TCD): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận cổ hủ tức bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/11/2019. Đồng thời công ti cũng chốt danh sách cổ hủ đông sản xuất hơn 3,82 triệu cổ phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ trọng 10% cho cổ hủ đông. Trị giá sản xuất theo mệnh giá hơn 38,2 tỷ đồng.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC nhận trợ thời ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ lỗ phiếu kiếm được 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/11/2019.

CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (HC3): Ngày 24/10 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ hủ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 12/11/2019.

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5,36% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 536 đồng). Thời điểm trả tiền 20/11/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: mua nha

0 nhận xét:

Đăng nhận xét