Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Kiểm toán Nhà nước: Đa dạng khoản thu sẽ biến động mạnh

Trong một lên tiếng vừa được gửi tới Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết Chính phủ ước thực hiện cả năm thu ngân sách đạt 1.457,3 nghìn tỷ đồng, vượt 46 nghìn tỷ đồng (+3,3%) so dự toán, tăng 2,3% so thi hành năm 2018.

Trong đó, các khoản thu trong nước, thu từ dầu thô, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất du nhập đều ước thực hiện tăng so với dự toán trong khoảng 1,9% tới 11,5%. Thu ngân sách trung ương vượt dự toán năm thứ 2 liên tiếp song chỉ choán hơn 56% tổng thu ngân sách nhà nước, thấp hơn mục tiêu 60-65% đề ra.

Trong số các nội dung Kiểm toán Nhà nước đề xuất Chính phủ chú ý có thu từ dầu thô. Khoản thu này ước thực hiện tăng 2,2 nghìn tỷ đồng (+4,9%) so với dự toán, nhưng giảm 19,2 nghìn tỷ đồng (-29,1%) so với thực hiện năm 2018.

Sản lượng dầu thô cả năm ước đạt 10,82 triệu tấn với giá ước chấp hành cả năm bằng giá dự toán 65 đô la Mỹ/áo quan (mặc dầu giá biến động trong một số 04 tuần qua bình quân lên 67,7 đô la Mỹ/áo quan). Theo đó, thu từ dầu thô năm 2019 tăng so với dự toán chủ yếu là do ước tăng sản lượng 390 nghìn tấn so với ý tưởnrg.

Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Chính phủ bám sát cô động giá và phân tích, bình chọn tác động tác động của nguồn thu gắn với lộ trình tăng sản lượng thực tế khai thác cho những năm tiếp theo.

Với năm 2020, theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, dự toán thu từ dầu thô là 35,2 nghìn tỷ đồng, chiếm đoạt 2,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước, giảm 11,6 nghìn tỷ đồng so với ước chấp hành năm 2019 tương đương 16,6%.

Dự toán này được đưa ra với sản lượng khai thác trong nước năm 2020 dự kiến 9,02 triệu tấn, giảm 1,8 triệu tấn so với ước thi hành năm 2019 (10,82 triệu tấn) song Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh rằng thực tế sản lượng khai thác các năm mới đây đều tăng so với ý tưởnrg.

Vì thế, Tổng Kiểm toán bắt buộc Chính phủ bình chọn bổ sung hạ tầng dự đoán về ý tưởnrg khai thác dầu thô của năm sau.

Trong khi dầu thô, Kiểm toán Nhà nước còn nêu vài khoản thu cần phân tách, bình chọn bổ sung cơ sở xây dựng. Như, dự toán thu trong khoảng không ngang nhau thu - chi Ngân hàng Nhà nước năm 2020 là 7,8 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 66,1% so với ước chấp hành năm 2019 (năm 2019 dự toán thu trong khoảng không ngang nhau thu - chi Nhà băng Nhà nước là 4,5 nghìn tỷ đồng nhưng ước thi hành đang là 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 162,2%).

Hay, thu trong khoảng thuế doanh thu cá nhân năm 2020 xác định tăng 15,4% so với ước thực hiện năm 2019, chiếm 8,5% tổng thu cân đối ngân sách, song có thể bị ảnh hưởng do việc yếu tố chỉnh giảm trừ gia đạo theo luật pháp của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2012.

Về xem xét này, Kiểm toán Nhà nước giải nghĩa, theo số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI 6 tháng đầu năm 2019 tăng 18,17% so với thời gian 01/7/2013 (so với thời điểm Luật Thuế doanh thu tư nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực thực hiện) chưa đến mức 20%, nhưng dự định mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4% (theo phương thức điều hành của Chính phủ) thì chỉ số CPI năm 2019 so với thời gian Luật thuế Doanh thu tư nhân số 26/2012/QH13 có hiệu lực thực hiện sẽ có thể vượt trên 20% thì phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Theo báo cáo của Kiểm toán nhà nước, Chính phủ dự kiến tổng thu bằng vận ngân sách nhà nước năm 2020 là 1.512,3 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thi hành năm 2019, tăng 7,2% so với dự toán năm 2019.

Theo Khánh Phương

BizLive


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét