Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Kể từ nay, chủ đầu tư muốn xây cất phải dán giấy phép xây đắp ngay tại công trình

Ngày 17/10, ông Nguyễn Bá Thành, Phó giám đốc Sở Xây đắp TP.HCM cho nhân thức, công ty này vừa có văn phiên bản gửi UBND 24 quận, huyện chỉ dẫn về việc niêm yết giấy phép xây dựng (GPXD) tại đông đảo các tòa tháp xây đắp trên khu vực thành phố.

Chấp hành theo chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ và ý tưởnrg ngày 12/8/2019 của UBND Thị trấn, bảo đảm mọi cá nhân, tổ chức cùng tham gia giám sát trong công tác điều hành đơn độc tự xây đắp trên địa bàn, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, quận chỉ đạo nhóm điều hành trơ thổ địa tự xây dựng địa bàn tăng cường kiểm tra về nhân tố kiện khởi công xây đắp tòa tháp. song song nhắc nhở nhà đầu tư và đơn vị kiến tạo thi hành treo biển báo theo quy định và niêm yết GPXD tại tòa tháp xây dựng.

Dường như, UBND phường, xã, đô thị niêm yết GPXD đối với các công trình đang thành lập xây dựng tại trụ sở UBND để theo dõi. Chỉ dẫn này được chấp hành theo chỉ huy của UBND TP.HCM, để người dân và các tập đoàn tính năng có thể rà soát, giám sát dễ dàng, giải quyết kịp thời sai phạm trên tinh thần “tòa tháp xây đắp không niêm yết giấy phép xây đắp thì không được xây đắp”.

 “Bắt đầu lập biên bản vi phạm hành chính và giải quyết nghiêm theo đúng pháp luật luật pháp đối với các trường hợp vi phạm về vấn đề kiện khởi công và các qui định về kiến tạo xây đắp công trình…”, văn bản của Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Theo thống kê của Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, trong năm 2018, đơn vị này đã phối thích hợp cùng UBND các đơn vị quản lý rà soát gần 121.000 lượt, phát hiện 2.942 trường phù hợp vi phạm bơ vơ tự xây đắp (giảm 488 trường hợp so với năm 2017). Trong đó, có 1.082 trường thích hợp xây dựng sai phạm, có 1.008 trường thích hợp xây đắp không phép và 852 trường thích hợp vi phạm khác.

Tình hình điều hành trơ thổ địa tự xây dựng tại một vài địa bàn vẫn còn phức tạp, căn do cơ bản là do công tác phối phù hợp giữa Thanh tra Sở Xây đắp và UBND các huyện, thị xã còn hạn chế nhạo; quan điểm giải quyết của các tổ chức tính năng chưa thống nhất.

Trước đây, tại Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 Ban Thường vụ Thành ủy giao “UBND Đô thị chỉ đạo Sở Xây đắp hướng dẫn toàn vẹn việc niêm yết giấy phép xây đắp tại tất cả các công trình xây đắp trên địa bàn Thị trấn theo quy định quy định để cư dân và các tập đoàn tác dụng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, giải quyết kịp thời các sai phép. Phải chấp hành bằng được các yêu cầu: công trình xây dựng không niêm yết giấy phép xây dựng thì không được xây dựng”.

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét