Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Kế hoạch kiểm toán năm 2020: Giảm 25% cuộc kiểm toán so với ý tưởnrg đầu năm 2019

Giảm số lượng, tập trung chất lượng kiểm toán

Xác định phương hướng kiểm toán năm 2020 của KTNN cho biết, việc giảm số cuộc kiểm toán nhằm tập trung nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, đơn vị đào tạo nâng cao trình độ và kỹ năng kiểm toán; sắp xếp đủ thời điểm kết thúc hoàn toản các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ khác trong năm 2020.

Tính đến ngày 30/9/2019, KHKT năm 2019 của KTNN bao gồm 209 cuộc kiểm toán (KHKT đầu năm 190 cuộc, bổ sung tăng trong năm 19 cuộc), được đơn vị thành 227 đoàn kiểm toán. KTNN đã khai triển 214/227 đoàn, kết thúc 147/214 đoàn và xét duyệt y, phát triển 122 Thông báo kiểm toán (BCKT). Dự kiến đến 31/10/2019, KTNN sẽ cơ bản kết thúc hết các cuộc kiểm toán thuộc KHKT năm 2019.

Với xác định phương hướng xây đắp KHKT năm 2020 như trên, toàn ngành tập trung kiểm toán 146 cuộc kiểm toán, giảm 44 cuộc so với KHKT đầu năm 2019 đã ban hành.

Dường như đó, trong định hướng kiểm toán năm 2020, KTNN lựa chọn kiểm toán đối với vài chuyên đề kiểm toán có khuôn khổ rộng, được dư luận thị trấn hội niềm nở để công ty thực hiện nhằm đánh giá đầy đủ việc hiện hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, quy định của Nhà nước xuyên suốt trong khoảng trung ương tới địa phương.

"Chủ động sắp xếp nhân lực và thời điểm để thực hiện các nhiệm vụ được Chỉ đạo Đảng, Nhà nước giao theo luật pháp tại Khoản 2, Yếu tố 10 Luật Kiểm toán nhà nước, khác lạ là việc chấp hành kiểm toán kết quả giải đáp định giá và xử lý các nhân tố nguồn vốn trước khi chính thức lên tiếng trị giá tổ chức cổ phần hóa", thông báo dự định ý tưởnrg kiểm toán năm 2020 của KTNN nêu rõ.

Trong ngành ngân sách nhà nước, KTNN dồn vào một chỗ kiểm toán đối với các thức giấc, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan trung ương có diện tích ngân sách lớn để xác thực tính chính xác, chân thực của thông báo quyết toán ngân sách, phục vụ công việc ưng chuẩn công bố quyết toán ngân sách năm 2019 của Quốc hội và HĐND các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương.

Về ngành nghề tổ chức và các đơn vị vốn đầu tư - ngân hàng, lựa chọn các công ty, tổng công ti nhà nước có diện tích thích hợp để kiểm toán thông báo vốn đầu tư, các hoạt động liên quan đến quản lý, dùng vốn, của nả nhà nước năm 2019. Liên kết với đó là việc bình chọn công tác tái cơ cấu công ty nhà nước, trọng điểm là tổ chức, tổng công ti nhà nước.

Hình như đó, KTNN tiếp diễn bình chọn thực trạng công tác điều hành tài chính và cổ lỗ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các công ty được kiểm toán; đánh giá các hoạt động quản lý, đảm bảo tạo ra lành mạnh hoạt động mua bán hàng hóa, phục vụ.

Trong phần này, KTNN cũng chấp hành kiểm toán thông báo tài chính, các hoạt động liên quan đến điều hành, sử dụng vốn, của nả nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một số nhà băng có quy mô lớn để bình chọn thực trạng nguồn vốn của đơn vị và hiệu quả công tác điều hành, điều hành chính sách tiền tệ.

Về Kiểm toán chuyên đề, năm 2020, KTNN dự định lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, khuôn khổ rộng để đơn vị kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác điều hành, dùng tài chính công, của cải công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, dùng tài chính đầu tư công, góp phần giảm nợ công, sản xuất kinh tế phường hội.

Trong khi, KTNN chấp hành kiểm toán đối với "việc phân bổ, điều hành và sử dụng vốn đầu tư còn lại của chiến lược đầu tư công trung hạn thời kỳ 2016-2020 và ngừa 10% tại các bộ ngành nghề, địa phương do Quốc hội giao" theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 26/6/2019 của Quốc hội.

Về ngành kiểm toán môi trường và kiểm toán hoạt động, KTNN thực KTNN tiếp tục tăng mạnh kiểm toán hoạt động, kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghiệp thông tin, trong đó: "Tiếp tục chọn chấp hành các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghiệp tin tức theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành thích hợp với các quy định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế".

Ngoài ra, KTNN cũng chọn vài chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội nhiệt tình, khác biệt là các chủ đề về môi trường để thi hành kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong điều hành, sử dụng vốn đầu tư công, của cải công trong công tác kiểm soát an ninh không gian.

Những ngành nghề nào sẽ bị kiểm toán?

Lĩnh vực NSNN: Ngoài kiểm toán Thông báo quyết toán NSNN năm 2019 tại Bộ Tài chính, Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư, dự định kiểm toán 12 Bộ, công ty trung ương và 41 thức giấc, thành phố trực thuộc trung ương.

Kiểm toán hoạt động: Dự định chọn lựa 9 cuộc kiểm toán hoạt động, trong đó tập trung kiểm toán các chủ đề liên quan tới bảo kê môi trường, xử lý rác thải, chống chuyển đổi khí hậu và hoạt động nguồn hỗ trợ cho người có điều kiện kinh tế eo hẹp, nhà ở phường hội...

Ngành nghề chuyên đề: Dự kiến chọn 19 cuộc kiểm toán chuyên đề, gồm: 02 cuộc kiểm toán chuyên đề phạm vi rộng  và các chương trình - công trình thuộc ngành nghề an sinh - phố hội, tạo ra kinh tế vùng, việc điều hành tài nguyên, khoáng sản và một số chuyên đề về công việc điều hành thu ngân sách và  quản lý đầu cơ XDCB...

Ngành đầu cơ xây đắp và chương trình, dự án: Dự kiến thi hành 34 cuộc kiểm toán dự án đầu tư, trong đó có đa dạng công trình lớn, được dư luận ân cần như: Các công trình BT thuộc Khu đô thị mới Thủ thiêm Thị trấn Hồ Chí Minh; Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai II, III thành phố Hà Nội; các tuyến các con phố trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến trục đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông công đoạn 2017-2020; các công trình thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến phố dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và công trình trục đường sắt đô thị Thủ đô...

Lĩnh vực tổ chức và công ty nguồn vốn - nhà băng: KTNN dự định chấp hành 16 cuộc kiểm toán, gồm: Nhà băng nhà nước; 12 tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 03 ngân hàng thương nghiệp.

Lĩnh vực quốc phòng: Dự định tổ chức 9 cuộc kiểm toán, gồm: 05 doanh nghiệp dự toán, 03 công ty, 01 công trình đầu cơ.

Lĩnh vực bình yên, khối tập đoàn Đảng: Dự kiến doanh nghiệp 5 cuộc kiểm toán tại Học viện Non sông Hồ Chí Minh; 27 công an thức giấc, đô thị trực thuộc trung ương; 21 tỉnh ủy, thành ủy; khối các học viện, nhà trường thuộc Bộ Công an và khối các đơn vị dự toán cấp 2 thuộc Bộ Công an.

Linh Anh

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét