Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): 9 04 tuần lãi trước thuế 228 tỷ đồng, xong xuôi 78% kế hoạch năm

CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam (mã chứng khoán CSV) thông báo lên tiếng nguồn vốn hợp nhất quý 3/2019 với thu nhập giảm nhẹ 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 388,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp trong khoảng bán hàng và cung cấp phục vụ đạt 109 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 28,1%.

Chi phí tài chính trong quý mà cơ bản là chi tiêu lợi nhuận mượn gấp đôi cùng kỳ, đạt 3,6 tỷ đồng, trong khi thu nhập vốn đầu tư giảm gần 1 tỷ đồng, còn 5,7 tỷ đồng. Dĩ nhiên, chi phí quản lý bán hàng trong quý bỗng nhiên ngột giảm gần người ấy so với cùng kỳ, còn 8,9 tỷ đồng chủ chốt do khoản hoàn nhập ngừa ghi kiếm được trong quý.

Kết quả, quý 3 Hóa chất Cơ bản Miền Nam lợi nhuận sau thuế 67 tỷ đồng, tăng 5,5% so với quý 3 năm rồi, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ti mẹ đạt 64,1 tỷ đồng.

Hóa chất cơ bản Miền Nam (CSV): 9 tháng lãi trước thuế 228 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 9 bốn tuần đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 1.146 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ và xong xuôi trên 78% ý tưởnrg lợi nhuận cả năm.

Doanh thu tài chính giảm 6,3 tỷ đồng, chi phí nguồn vốn tăng 3,6 tỷ đồng, tổng chi tiêu bán hàng và chi phí quản lý đơn vị giảm 4,3 tỷ đồng là những cỗi nguồn chính làm cho LNTT còn 227,7 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ và chấm dứt 77,7% tiêu chí lợi nhuận được giao cho cả năm.

LNST còn 181,7 tỷ đồng, giảm 4,5% so với lợi nhuận làm được 9 tháng đầu năm 2018, trong đó LNST ghi kiếm được về cho cũ kĩ đông tổ chức kinh doanh mẹ đạt 178 tỷ đồng. EPS đạt 4.028 đồng.

Tính đến hết quý 3/2019 Hóa chất cơ bản Miền Nam còn 43 tỷ đồng bạc gửi không kỳ hạn ở nhà băng (giảm 11 tỷ đồng so với đầu năm), còn 95 tỷ đồng bạc gửi ngắn hạn (giảm 19 tỷ đồng so với đầu năm) và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm còn 110 tỷ đồng (giảm 120 tỷ đồng so với đầu năm).

Hình như đó dư mượn nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 67 tỷ đồng (tăng 17 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 120 tỷ đồng (tăng 73 tỷ đồng so với đầu năm).

Tham khảo BCTC quý 3/2019

Mạnh Linh

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: gia nha dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét