Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

2020 kiểm toán nhà băng lớn, xác định thực trạng nợ xấu

Ưng chuẩn hoạt động kiểm toán 2020 xác định thực trạng chiếm hữu chéo, nợ xấu, khác lạ là việc triển khai các biện pháp giải quyết nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng nguồn đầu tư.

Trong một công bố mới tạo ra, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho nhân thức, năm 2020 dự kiến toàn ngành tập trung kiểm toán 146 cuộc, giảm 44 cuộc so với kế hoạch kiểm toán đầu năm 2019 đã ban hành.

Với ngành tổ chức và các đơn vị tài chính - nhà băng sẽ chọn lựa các cơ quan, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước có diện tích phù hợp để kiểm toán lên tiếng vốn đầu tư, các hoạt động can dự đến điều hành, sử dụng vốn, của cải nhà nước năm 2019. Gồm, các tổng công ti trực thuộc Công ty Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM...

Việc kiểm toán khối này sẽ liên minh với việc đánh giá công việc tái cơ cấu đơn vị nhà nước, trung tâm là cơ quan, tổng công ty nhà nước. Đánh giá thực trạng công việc quản lý tài chính và cổ lỗ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các công ty được kiểm toán. Bình chọn các hoạt động quản lý, bảo đảm sản xuất lành mạnh hoạt động mua bán hàng hóa, phục vụ trong nước như: chấp hành các quy định của quy định về giá, thuế, phí, nhất là đối với các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cần thiết…

2020 Kiểm toán Nhà nước cũng dự kiến chấp hành kiểm toán thông báo nguồn vốn, các hoạt động can dự đến quản lý, sử dụng vốn, của nả nhà nước năm 2018 của Ngân hàng nhà nước và một vài ngân hàng có diện tích lớn (Ngân hàng Nông nghiệp và sản xuất vùng quê; Nhà băng Thương mại cũ rích phần Ngoại thương vn… ) để đánh giá thực trạng nguồn vốn của đơn vị và hiệu quả công việc quản lý, quản lý chế độ tiền tệ.

Tổng kiểm toán nêu rõ, chuẩn y hoạt động kiểm toán, Kiểm toán nhà nước cũng thi hành bình chọn hoạt động tái cơ cấu thị trường nguồn vốn, trọng điểm là nhà băng thương mại và các công ty nguồn hỗ trợ. Chỉ tiêu nữa là xác định thực trạng sở hữu chéo, nợ xấu, khác lạ là việc triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu và giữ vững, nâng cao chất lượng nguồn đầu tư theo đề án "Xử lý nợ xấu của hệ thống các công ty nguồn vốn vay" được phê duyệt tại Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Đề án "Cơ cấu lại hệ thống công ty nguồn đầu tư gắn với xử lý nợ xấu công đoạn 2016 - 2020" và việc thể nghiệm giải quyết nợ xấu của các công ty nguồn vốn vay theo nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội.

Với mục tiêu trên, lĩnh vực tổ chức và doanh nghiệp nguồn vốn - ngân hàng, Kiểm toán nhà nước dự kiến thực hiện 16 cuộc kiểm toán, gồm Ngân hàng nhà nước, 12 công ty, tổng tổ chức kinh doanh nhà nước và 3 ngân hàng thương nghiệp.

Về kiểm toán chuyên đề, năm 2020, Kiểm toán nhà nước dự định lựa chọn kiểm toán vài chuyên đề có quy mô lớn, khuôn khổ rộng để đơn vị kiểm toán nhằm bình chọn trọn vẹn, xuyên suốt công việc quản lý, sử dụng nguồn vốn công, của cải công nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, sử dụng vốn đầu tư đầu tư công, góp phần giảm nợ công, tạo ra kinh tế thị trấn hội .

Như, điều hành và dùng vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Chiến lược và Đầu cơ, Bộ tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vân vận chuyển. Kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư theo nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về kế hoạch cách tân tư pháp tới năm 2020 của Tòa án quần chúng tối cao, Viện Kiểm sát quần chúng. # vô thượng và Bộ Tư pháp năm 2019 và Công việc điều hành nợ công năm 2019...

Trong ngành đầu tư xây đắp và chương trình công trình, Kiếm toán nhà nước dự định chấp hành 34 cuộc kiểm toán công trình đầu tư, trong đó có nhiều dự án lớn, được dư luận đon đả.

Như các dự án BT thuộc Khu thị trấn mới Thủ thiêm Tp.HCM; Đầu tư xây dựng các con phố vành đai II, III đô thị Hà Nội; các tuyến con đường trên tuyến Quốc lộ 1A; tuyến tuyến phố bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông công đoạn 2017-2020; các dự án thủy lợi (Hồ chứa nước Đồng Mít; chuỗi hệ thống thủy lợi Tân Mỹ; hồ chứa nước Sông Lũy, Bắc sông Chu - Nam sông Mã; đập ngăn mặn sông Hiếu; hồ chứa nước Mỹ Lâm; hồ chứa nước sông Chò I), dự án vệ sinh không gian Tp.HCM; trục đường dây 500kV Long Phú - Ô Môn; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1, Sông Hậu 1 và dự án đường sắt thị trấn Thủ đô...

Theo Hà Vũ

VnEconomy


Xem thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét