Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Vietnam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu cơ năm nay

U.S. News & World Report vừa thông báo xếp hạng các nền kinh tế tốt nhất để đầu tư trong năm nay. Xếp hạng năm nay có sự khác lạ lớn với 3 trong số 5 nền kinh tế dẫn đầu danh sách thậm chí còn không được xếp hạng tham gia năm rồi. Trong đó, vn vượt qua các nước hàng xóm Đông Nam Á gồm Malaysia, Indonesia và Singapore để xếp thứ 8, tăng từ vị trí 23 của năm ngoái.

Xếp hạng của U.S. News & World Report được đưa ra dựa trên ý kiến của 7.000 chỉ huy tổ chức kinh doanh trên thế giới, đánh giá các tổ quốc dựa trên 8 tiêu chí, gồm ý thức khởi nghiệp, sự bất biến kinh tế, chế độ thuế thuận lợi, sự sáng tạo, công huân có tay nghề, chuyên ngành về kĩ nghệ, sự hiện đại và điều tham nhũng.

Các chỉ tiêu này được xây đắp dựa trên một công bố vào năm 2011 của Nhà băng Trái đất, trong đó thể hiện sự quan trọng 4 nhân tố để một đất nước biến thành vị trí đầu tư tốt: nhân loại, môi trường, các mối quan hệ và khuông pháp lý, trong khoảng đó thúc đẩy cả tư nhân lẫn doanh nghiệp đầu tư vào nguồn tài nguyên tự nhiên, hoạt động mua bán tài chính, công nghệ hoặc các nhãn hàng của nền kinh tế đó.

1. Uruguay

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 1.

Dân số: 3,5 triệu

GDP 2017: 56,2 tỷ USD

Vững mạnh GDP: 1,6%

Xếp hạng năm 2018: 13

2. Saudi Arabia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 2.

Dân số: 32,9 triệu

GDP 2017: 683,8 tỷ đô la

Phát triển GDP: 2,2%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

3. Costa Rica

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 3.

Dân số: 4,9 triệu

GDP 2017: 57,1 tỷ USD

Tăng trưởng GDP: 2,7%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

4. Luxembourg

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 4.

Dân số: 599.400

GDP 2017: 62,4 tỷ USD

Vững mạnh GDP: 2,6%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

5. Ấn Độ

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 5.

Dân số: 1,3 tỷ

GDP 2017: 2.600 tỷ đô la Mỹ

Tăng trưởng GDP: 7%

Xếp hạng năm 2018: 9

6. Ba Lan

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 6.

Dân số: 38 triệu

GDP 2017: 524,5 tỷ USD

Vững mạnh GDP: 5,1%

Xếp hạng năm 2018: 3

7. Qatar

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 7.

Dân số: 2,6 triệu

GDP 2017: 167,6 tỷ USD

Lớn mạnh GDP: 1,4%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

8. vn

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 8.

Dân số: 95,5 triệu

GDP 2017: 223,9 tỷ USD

Lớn mạnh GDP: 7,1%

Xếp hạng năm 2018: 23

9. Slovenia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 9.

Dân số: 2,1 triệu

GDP 2017: 48,8 tỷ USD

Phát triển GDP: 4,5%

Xếp hạng năm 2018: 21

10. Chile

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 10.

Dân số: 18,1 triệu

GDP 2017: 277,1 tỷ USD

Phát triển GDP: 4%

Xếp hạng năm 2018: 20

11. New Zealand

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 11.

Dân số: 4,8 triệu

GDP 2017: 205,9 tỷ đô la Mỹ

Tăng trưởng GDP: 2,8%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

12. Latvia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 12.

Dân số: 1,9 triệu

GDP 2017: 30,3 tỷ đô la

Phát triển GDP: 4,8%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

13. Malaysia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 13.

Dân số: 31,6 triệu

GDP 2017: 314,5 tỷ đô la

Phát triển GDP: 4,7%

Xếp hạng năm 2018: 4

14. Singapore

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 14.

Dân số: 5,6 triệu

GDP 2017: 323,9 tỷ đô la Mỹ

Vững mạnh GDP: 3,1%

Xếp hạng năm 2018: 5

15. Đan Mạch

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 15.

Dân số: 5,8 triệu

GDP 2017: 324,9 tỷ USD

Lớn mạnh GDP: 1,4%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

16. Nga

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 16.

Dân số: 144,5 triệu

GDP 2017: 1.600 tỷ đô la

Vững mạnh GDP: 2,3%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

17. Lithuania

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 17.

Dân số: 2,8 triệu

GDP 2017: 47,2 tỷ đô la Mỹ

Vững mạnh GDP: 3,5%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

18. Indonesia

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 18.

Dân số: 264 triệu

GDP 2017: 1.000 tỷ đô la

Tăng trưởng GDP: 5,2%

Xếp hạng năm 2018: 2

19. Italy

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 19.

Dân số: 60,6 triệu

GDP 2017: 1.900 tỷ USD

Vững mạnh GDP: 0,9%

Xếp hạng năm 2018: Không xếp hạng

20. Brazil

Việt Nam lọt top 20 nền kinh tế tốt nhất để đầu tư năm nay - Ảnh 20.

Dân số: 209,3 triệu

GDP 2017: 2.100 tỷ đô la Mỹ

Lớn mạnh GDP: 1,1%

Xếp hạng năm 2018: 18

Theo Hoài Thu

Vneconomy


Xem tại: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét