Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Vận động 650 tỷ đồng trong khoảng công ty đối tác kế hoạch DEG, TTC Sugar (SBT) sẽ tái cơ cấu khoản mượn tậu nhà máy tại Lào

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, SBT) vừa hoàn thành ký hòa hợp tác chiến lược với quỹ Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) thuộc Tập đoàn KFW của Đức.

Tại đây, DEG đã công bố khoảng đầu cơ gần 650 tỷ đồng để mua tham gia 21,6 triệu cổ phiếu giảm giá có quyền chuyển đổi của SBT. Theo đó, DEG sẽ biến thành một trong những cổ hủ đông chiến lược và là nhà đầu tư ngoại trước tiên của tổ chức với tỷ trọng chiếm hữu 3,55% vốn cổ lỗ phần. Thời điểm khuyến mại cũ kĩ tức kéo dài 6,5 năm với tỷ trọng nhất thiết là 5,5%/năm trong 1,5 năm trước tiên, các năm tiếp theo sẽ theo thỏa thuận giữa Công ti và DEG.

Toàn bộ số lượng cổ phần khuyến mại này sẽ không có quyền biểu quyết nhưng có thể được biến đổi thành cũ rích phần phổ biến theo yêu cầu của nhà đầu tư vào bất cứ thời gian sau ngày sản xuất. Giá chuyển đổi sẽ do Công ti và chủ đầu tư ký hợp đồng tại thời điểm biến đổi và không vượt quá 38.000 đồng/cp. Cổ hủ phần giảm giá sẽ bị hạn dè bỉu chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể trong khoảng ngày sản xuất.

Với giá sàn thành vô tư quân 30.000 đồng/cp, cao hơn 67,6% giá cổ hủ phiếu đang giao dịch trên hoạt động mua bán của SBT trong thời điểm hiện nay. Được biết, trong sự hợp tác dài lâu, DEG không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn chiến lược, trải nghiệm quản trị cũng như phương án vận hành và hoạt động buôn bán.

Cục bộ số tiền nhận được trong khoảng việc chào bán riêng biệt sẽ được SBT dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay can dự đến thương vụ sáp nhập nhà máy luyện tuyến đường công suất 7.500 tấn mía/ngày cùng vùng nguyên liệu rộng hơn 7.000 hecta tại Attapeu, Lào, song song tài trợ chi phí đầu tư cho hoạt động cơ giới hóa, mở mang đóng chai các con phố organic tại nhà máy này. Khoản đầu tư trong khoảng DEG sẽ góp nhiều phần trong công đoạn chuyển dịch cơ cấu vốn theo hướng dài hạn nhằm bảo đảm nguồn lực bình ổn cho thời kỳ phát triển vững bền của SBT.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét