Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Vận dụng 'trường phù hợp khác biệt' đưa thị xã Sa Pa lên thị phố

Sáng 11/9, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xây dựng thị thị trấn Sa Pa và các phường thuộc thị phường Sa Pa trên hạ tầng sắp xếp, sáp nhập và yếu tố chỉnh các tổ chức hành chính cấp phường thuộc quận Sa Pa, thức giấc Lào Cai.

Theo đó, căn cứ tham gia Tờ trình, Đề án và Lên tiếng của Chính phủ, ý kiến của các Bộ, ngành nghề liên quan, Sa Pa có những đặc điểm đặc thù về vấn đề kiện tự nhiên; về quốc phòng, bảo vệ độc lập tổ quốc; về bảo đảm an ninh đơn độc tự, an ninh thị trấn hội,.... phần lớn ý kiến trong Ủy ban Pháp luật đống ý với bắt buộc của Chính phủ có thân xác định Sa Pa thuộc trường phù hợp khác biệt để ứng dụng qui định tại điểm a khoản 2 Điều 31 của Nghị quyết số 1211. 

Theo đó, mặc dầu Sa Pa chưa đủ 5/5 tiêu chuẩn theo luật pháp, nhưng do thuộc tính đặc thù, chỉ riêng Sa Pa có, nên có thể được kiến tạo thị phường trước khi đạt được những tiêu chuẩn luật pháp tại Điều 6 của Quyết nghị số 1211. 

Đối với tiêu chuẩn, tiêu chí còn thiếu là tỷ lệ % số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã và tỷ lệ hộ nghèo cao hơn so với trung bình của tỉnh, trong Đề án, Thông báo số 332/BC-CP của Chính phủ và lên tiếng của UBND thức giấc Lào Cai đã đề cập phương án giải quyết cụ thể. Riêng về tiêu chuẩn khu vực đã được phân loại đô thị (loại IV) không trùng khớp với khu vực dự kiến thành lập thị xã, Chính phủ đã lý giải do địa hình của Sa Pa có 449,72km2 quy mô đất rừng (chiếm 66% quy mô tự nhiên của toàn quận).

Trên cơ sở hồ sơ Đề án, Ủy ban Quy định thấy rằng, vì thuộc tính đặc biệt, chỉ riêng Sa Pa có nên có thể chuẩn y được Áp dụng trường hợp khác lạ tại điểm a khoản 2 Nhân tố 31 của Quyết nghị số 1211 để kiến tạo thị phường Sa Pa như yêu cầu và giải trình của Chính phủ. Tuy nhiên, đây là trường phù hợp rất hãn hữu, đặc thù, khác biệt nên đề nghị chỉ cho riêng Sa Pa được phép vận dụng pháp luật này. Yêu cầu Chính phủ chú ý trong thời kỳ lưu ý, xây dựng các đề án khác về địa giới hành chính cần kiểm tra, quát triệt thật kỹ, giảm thiểu tạo tiền lệ cho việc vận dụng luật pháp này để đề xuất thi công tổ chức hành chính chưa đạt tiêu chuẩn.

Thống nhất về nội dung Tờ trình của Chính phủ, cũng như ý kiến thẩm tra của Ủy ban Quy định của Quốc hội, tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết đồng tình xây dừng thị phường Sa Pa và các xã trực thuộc trên hạ tầng bố trí, sáp nhập và điều chỉnh các công ty hành chính cấp thị trấn thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh giấc Lào Cai.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét