Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

UBKT Trung ương chưa xem xét kỷ luật Bí thơ Tỉnh ủy Khánh Hòa do vị này đang mắc bệnh hiểm có điều kiện kinh tế eo hẹp

Trong khoảng ngày 25 đến 27/9, tại Thủ đô, Ủy ban Rà soát Trung ương đã họp kỳ 39. Ông È Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.

Theo đó, tại kỳ họp đã để ý, thực hiện kỷ luật Ban Thường vụ Thức giấc ủy Khánh Hòa và vài cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 38 của UBKT Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ pháp luật của Đảng về giải quyết kỷ luật doanh nghiệp đảng và đảng viên, UBKT Trung ương buộc phải Ban Bí thư xem xét, chấp hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2010 – 2015, 2015 – 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa các nhiệm kỳ 2011 – 2016, 2016 – 2021 và ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Phó Bí thơ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh giấc); ông Lê Đức Vinh (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thơ Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Đào Công Thiên (Tỉnh giấc ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ toạ UBND thức giấc Khánh Hòa).

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng cách thức cảnh cáo đối với ông È Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Lê Thanh Quang đãng , Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh giấc ủy Khánh Hòa có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng. Tất nhiên, ông Lê Thanh Quang đãng đang bận bịu bệnh hiểm có điều kiện kinh tế eo hẹp, UBKT Trung ương chưa xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Lúc trước, tại kỳ họp 38, Ủy ban Rà soát Trung ương xác định: Ban Thường vụ Thức giấc ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế nhạo khiến cho việc; thiếu nghĩa vụ, thả lỏng lãnh đạo, lãnh đạo, thiếu rà soát, giám sát, để xảy ra phổ quát vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác điều hành, sử dụng đất và thực hiện các công trình đầu cơ xây dựng, vi phạm các luật pháp của Đảng, luật pháp của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu cơ, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nguy hiểm, khiến cho thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách Nhà nước.

Ông Lê Thanh Quang quẻ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thơ Tỉnh ủy chịu bổn phận chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thức giấc ủy; ông Lê Đức Vinh, Phó Bí thơ Tỉnh ủy, Bí thơ Ban cán sự đảng, Chủ toạ UBND tỉnh và ông Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Phó Bí thơ Tỉnh ủy, nguyên Bí thơ Ban cán sự đảng, nguyên Chủ toạ UBND thức giấc cùng chịu bổn phận về những vi phạm, thiếu sót của Ban Thường vụ Tỉnh giấc ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc; ông Nai lưng Sơn Hải, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ toạ UBND tỉnh giấc và ông Đào Công Thiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND thức giấc cùng chịu bổn phận về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và trách nhiệm tư nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được cắt cử.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh giấc Khánh Hòa và các bè bạn nêu trên đã tác động xấu tới uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong phố hội, đến mức phải lưu ý, thực hiện kỷ luật.

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ


Tham khảo thêm: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét