Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

TNG: Tổng đơn hàng 8 bốn tuần đạt 4.700 tỷ - tăng 30% so với cả năm ngoái, lợi nhuận đạt 157 tỷ đồng

Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG) vừa lên tiếng tình hình buôn bán tháng 8 với thu nhập thuần tăng 20% lên 553 tỷ đồng. Tương ứng thu về lãi 30 tỷ đồng.

Luỹ kế 8 04 tuần đầu năm, thu nhập và lợi nhuận của Công ty đều tăng 34%, tuần tự đạt 3.166 tỷ và 157 tỷ đồng.

Công ty cho nhân thức tính tới 14/8, tổng giá trị đơn hàng may mặc đã ký kết với đối tượng mua hàng ước tính đạt 4.700 tỷ, cao hơn 13% so với ý tưởnrg thu nhập năm 2019 và tăng 30% so với thu nhập cả năm 2018.

So với chiến lược thu nhập 4.154 tỷ và lợi nhuận sau thuế 208 tỷ đồng, 8 bốn tuần đầu năm TNG đã thực hiện được 76% ý tưởnrg thu nhập và lãi.

Tính tới hết 04 tuần 8, TNG có tổng của nả 3.177 tỷ đồng. Công ty hiện nợ mượn vốn đầu tư ngắn hạn 1.389 tỷ đồng và nợ mượn dài hạn 443 tỷ đồng (tương đương 58% tổng của cải), trong đó có 200 tỷ đồng trái phiếu biến đổi của quỹ STIC Investment.

Mặt khác, TNG cũng ghi kiếm được 157 tỷ lợi nhuận chưa phân chia, 107 tỷ quỹ đầu tư tạo ra, 42 tỷ quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và 30 tỷ thặng dư vốn cổ hủ phần.

Tri Túc

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét