Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi nhà băng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt nhân tố quan trọng

Thu nhập tăng 3 năm liên tục

Theo số liệu được thông báo, năm 2018 thu nhập sau kiểm toán của PVN đạt 321.593 tỷ đồng, tăng 53.805 tỷ so với năm trước, tương đương mức tăng 20%. Thu nhập nguồn vốn của công ty đạt 17.472 tỷ đồng, chi phí vốn đầu tư 7.208 tỷ đồng, tăng 33%. Trong khi đó, chi tiêu bán hàng ở mức 5.187 tỷ đồng, giảm 1%; chi tiêu quản lý công ty ở mức 9.216 tỷ đồng, giảm 3,4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 1.

Thu nhập của PVN và thu nhập vốn đầu tư (Tỷ đồng)

Lãi sau thuế sau kiểm toán của PVN năm 2018 đạt 38.639 tỷ đồng, tăng 1.452 tỷ đương đương tăng gần 4%.

PVN có 200.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, kiểm toán ngoại trừ khoản lỗ luỹ kế 4.750 tỷ của PVTex và hàng loạt vấn đề quan trọng - Ảnh 2.

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) và Biên lãi gộp của PVN

Tổng của cải của PVN tính tới cuối năm 2018 đạt 824.803 tỷ (khoảng 35,55 tỷ đô la), tăng 4,8%).

Vốn góp của Nhà nước ở PVN hiện giờ là 281.500 tỷ đồng (12,13 tỷ đô la Mỹ). PVN hiện đang vay nợ ngắn hạn 119.727 tỷ và nợ dài hạn 75.460 tỷ (tổng nợ khoảng 8,4 tỷ đô la).

Tổng tiền và tương đương tiền của PVN ở thời điểm cuối năm 2018 đạt 63.963,6 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng 141.604 tỷ, như vậy PVN đang có khoản tiền trên 205.000 tỷ đồng, chiếm 1/4 tổng của nả. Khoản tiền to đùng này mang về cho Công ty thu nhập nguồn vốn hơn 17.400 tỷ đồng mỗi năm.

Trên lên tiếng kiểm toán của PVN, Deloitte đã đưa ra quan niệm không tính về các điều sau:

Chưa có cơ sở đánh giá lợi ích kinh tế của dự án kiếm tìm khảo sát dầu khí tại Lô 67 Peru

PVN đang ghi kiếm được trên khoản mục "Chi phí trả trước dài hạn" các chi tiêu tìm kiếm, khảo sát và tạo ra dầu khí chưa phân bổ của Lô 67 Peru tại ngày 31/12/2018 là 7.047,5 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước là 10.760,8 tỷ đồng). PVN vẫn đang trong giai đoạn đánh giá công nghệ và hiệu quả kinh tế cho công đoạn tái phát động nhì thác, xác định lộ trình và ý tưởnrg triển khai với lô 67 Peru các thời kỳ tiếp theo. Kiểm toán không thể thu nhập được các bằng cớ thích hợp can hệ đến tài năng mang đến ích lợi kinh tế trong tương lai của các khoản chi phí trả trước dài hạn này.

Không tích lũy được chứng cớ đánh giá ích lợi kinh tế của hoạt động nhập cuộc khai thác lại lô Junin 2 tại Venezuela

Công ti con của PVN, tổ chức kinh doanh TNHH Nhà nước một thành viên - Tổng công ty dò hỏi khai thác dầu khí (PVEP) ghi kiếm được trên Bảng phẳng phiu kế toán hợp nhất khoản đầu tư tham gia công ti liên doanh Petromacareo 1.583 tỷ và khoản phí tham gia đầu cơ khai thác lại lô Junin 2 (Venezuela) khoảng 7.336 tỷ. PVEP đã trích lập đề phòng đầu tư nguồn vốn dài hạn 418,8 tỷ cho khoản chi phí này. Tất nhiên kiểm toán không thu thập được chứng cứ liên quan đến kỹ năng mang lại ích lợi kinh tế trong mai sau của các khoản phí trên.

PVTex lỗ lũy kế 4.750 tỷ, nợ quá hạn trả tiền 1.400 tỷ

Công ty con của PVN, CTCP hóa dầu và xơ sợi Dầu khí (PVTex) tại ngày 31/12/2018 bị âm vốn lưu động (của cải ngắn hạn bé bỏng hơn nợ ngắn hạn) gần 2.616 tỷ. Lỗ lũy kế của công ti này là gần 4.750 tỷ, vượt quá vốn góp của chủ sở hữu.

Tổng tài sản khoảng 5.236,7 tỷ đồng, nợ phải trả 7.726,5 tỷ đồng, trong đó dư nợ dài hạn của PVTex tại BIDV được PVN bảo lãnh là 5.124,7 tỷ đồng. Số dư các khoản mượn và nợ quá hạn chưa được thanh toán tại cuối năm 2018 là gần 1.400 tỷ đồng. PVTex đang làm việc với các nhà thầu và tập đoàn nhà nước để xác định giá trị quyết toán công trình Nhà máy đóng chai Xơ sợi Polyester Đình Vũ. Các nhân tố này dẫn đến nghi ngại về kỹ năng hoạt động liên tiếp của PVTex.

PVCombank được kiểm toán bởi công ty khác

Kết quả buôn bán của Nhà băng TMCP Đại chúng vietnam (PVCombank) hợp nhất vào PVN với tổng tài sản 140.545 tỷ đồng, nợ phải trả 130.327,7 tỷ đồng. Doanh thu thuần 8.269 tỷ, lãi trước thuế 88 tỷ. Dĩ nhiên do một công ty kiểm toán khác kiểm toán PVCombank nên Deloitte không doanh thu được bằng cớ can dự đến các tin tức tài chính của PVCombank.

Trị giá của nả được bàn giao trong khoảng tập đoàn kĩ nghệ Tàu thủy vietnam đều về 0 hoặc âm

PVN tạm thời ghi kiếm được trị giá xây đắp cơ bản dở dang tại các dự án và khoản đầu tư vào các công ty con được bàn giao từ Cơ quan công nghệ Tàu thủy vietnam (nay là Tổng công ti Công nghệ Tàu thủy vn SBIC) là 695 tỷ và 0 đồng, song song ghi nhận phải trả SBIC số tiền tương ứng trên trương mục phải trả ngắn hạn khác.

Đến ngay 31/12/2018, PVN chưa đối trừ hết số tiền đã trả tiền cho SBIC liên quan tới việc bàn giao các dự án trên là 720 tỷ và phản chiếu trên khoản mục phải thu ngắn hạn khác.

Lên tiếng vốn đầu tư phù hợp nhất của công ti TNHNN MTV Kĩ nghệ tàu thủy Dung Quất (DQS), tổ chức kinh doanh được bàn giao từ SBIC, được hợp nhất tham gia thông báo vốn đầu tư của PVN có tổng của cải 5.875 tỷ nhưng trị giá của nả thuần âm 1.258 tỷ. Kiểm toán không thể thu thập được tài năng tiếp tục hoạt động của DQS và các tài liệu về việc nhận bàn giao các doanh nghiệp của SBIC về PVN.

Tâm An

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét