Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Lợi nhuận suất trái khoán chính phủ thấp, các công ty bảo hiểm vững mạnh cẩn trọng

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), thu nhập thuần phí bảo hiểm nhân thọ trong 6 bốn tuần đầu năm 2019 đạt 48.134 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ), thấp hơn mức tăng trưởng 32% trong 6 04 tuần đầu năm 2018. Trong đó, thu nhập phí hợp đồng mới đạt 14.759 tỷ đồng, tăng 15%, thấp hơn rộng rãi so với mức tăng 32% cùng kỳ năm rồi.

Theo phản hồi của chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cơ cấu thu nhập phí mới cũng có sự bất định mạnh ở nhị item chính là "liên minh đầu tư" và "hỗn hợp". 

Thu nhập phí trong khoảng sản phẩm "liên minh đầu tư" vững mạnh 52% so với cùng kỳ, đóng góp 70% tổng thu nhập phí mới (tỷ lệ này trong 6 tháng đầu năm 2018 là 60%) trở thành động lực lớn mạnh chính của thu nhập phí mới. Bên cạnh đó, thu nhập phí trong khoảng item "hỗn phù hợp" giảm mạnh 38%. Tỷ lệ của mảng này trong tổng thu nhập phí mới cũng giảm từ mức 25% trong 6 tháng đầu năm 2018 xuống còn 14% trong nửa đầu năm nay.

VDSC nghĩ là, sự đổi mới thu nhập của 2 item trên phát xuất từ việc các công ti bảo hiểm đẩy mạnh việc bán sản phẩm "cấu kết đầu cơ" sau khi có Nghị định mới quy định về nhân tố kiện đại lý được bán item liên hiệp đầu tư. Chi tiết, Nghị định 151/2018/ NĐ-CP, có hiệu lực từ 04 tuần 11/2018, sửa đổi một vài nhân tố của Nghị định 73/2016/NĐ-CP và Nghị định 67/2014 / NĐ-CP, loại bỏ qui định yêu cầu các đại lý phải có kinh nghiệm tư vấn bảo hiểm hoặc khiến việc trong lĩnh vực nguồn vốn, ngân hàng và bảo hiểm, để được bán bảo hiểm liên hiệp đầu tư.

Các công ti bảo hiểm chủ động giảm bán sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp trong công đoạn lãi suất TPCP thấp. Bởi lẽ, lợi nhuận suất TPCP nhàng nhàng là một thông số được dùng trong tính toán ngừa toán học và lợi nhuận suất TPCP làng nhàng càng thấp, chi phí ngừa toán học càng cao, nếu đẩy mạnh doanh thu đối với sản phẩm này, chi tiêu trích lập phòng ngừa toán học có thể sẽ tăng mạnh. 

"Cho nên, cho tới khi lợi nhuận suất trúng thầu TPCP tăng quay về, chúng tôi rằng các tổ chức kinh doanh bảo hiểm sẽ chưa đẩy mạnh doanh thu vật phẩm bảo hiểm hỗn phù hợp", lực lượng phân tích nhận định. 

Lãi suất trái phiếu chính phủ thấp, các công ty bảo hiểm tăng trưởng thận trọng - Ảnh 1.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét