Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ lỗ tức bằng tiền tỷ trọng 5%, trợ thời dừng chia cổ hủ tức bằng cổ lỗ phiếu tỷ trọng 20%

Tổng Công ti Tạo ra thị trấn Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán KBC) báo cáo Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ hủ tức năm 2018.

Trả cổ hủ tức bằng tiền tỷ trọng 5%

Theo đó, Kinh Bắc City thống nhất ngày 25/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ hủ tức đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ lỗ phiếu được kiếm được về 500 đồng. Thời gian trả tiền 29/11/2019.

Như vậy với gần 470 triệu cổ lỗ phiếu đang lưu hành, Kinh Bắc City sẽ chi khoảng 235 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cũ kĩ đông. Tài chính chi trả lấy trong khoảng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia của công ti tính đến 31/12/2019 trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Trước đây ngày 15/7/2019 Kinh Bắc City đã chốt danh sách cổ đông trả cổ hủ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ trọng 5%. Tính cả lần này cũ rích đông tổ chức kinh doanh kiếm được 10% cổ lỗ tức cho năm 2018.

Trợ thời dừng phương thức chia cổ lỗ tức bằng cổ phiếu

Hình như đó Kinh Bắc City cũng quyết định tạm thời dừng việc chi trả cổ tức bằng cổ hủ phiếu tỷ trọng 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã thông qua.

Nguyên cớ là để đảm bảo cổ hủ phiếu không bị áp lực pha loãng, giảm nỗi lo cho cổ hủ đông, thích hợp với tình hình thực tiễn và triển vọng tạo ra của đơn vị.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ hủ phiếu KBC trong 1 năm vừa qua.

Kết quả buôn bán

Kết quả buôn bán, năm 2018 Kinh Bắc City đạt hơn 2.491 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi năm trước đó. Lãi sau thuế cũng đạt mức lớn mạnh 30,7%, lên gần 809 tỷ đồng, trong đó lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 746 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2018 Kinh Bắc City còn hơn 3.650 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Trong khi còn 989 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và giữ số cũ rích phiếu quỹ giá trị 364 tỷ đồng.

Hình như đó, tính riêng 6 bốn tuần đầu năm 2019 thu nhập thuần đạt 1.570 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 513 tỷ đồng, tăng 90% so với lợi nhuận làm được 6 04 tuần đầu năm 2018.

Kinh Bắc City (KBC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tạm dừng chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% - Ảnh 2.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét