Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

Kết thúc cho mượn ngoại tệ trung dài hạn để nhập khẩu hàng hóa từ tương lai (1/10)

Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung vài yếu tố của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các đơn vị nguồn vốn vay, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho mượn ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá, phục vụ nhằm dịch vụ nhu cầu trong nước ngay cả khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu chế biến, buôn bán.

Trước đó, các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, dịch vụ nhằm thi hành phương thức sản xuất, buôn bán hàng hóa để phục vụ yêu cầu trong nước khi đối tượng mua hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập đóng hộp, buôn bán để trả nợ vay cũng đã chấm dứt kể từ 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về hạn nhạo báng hiện trạng "đô-la hóa" trong nền kinh tế, dần dần thực hiện lịch trình chuyển dần quan hệ vận động - cho vay sang quan hệ tậu - bán ngoại tệ. 

Như vậy, kể trong khoảng bốn tuần 10, theo luật pháp tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài chỉ được chú ý quyết định cho mượn bằng ngoại tệ đối với các ý định vốn như sau:

- Cho mượn ngắn hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm thi hành phương thức đóng gói, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới vn khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu nhập đóng hộp, kinh doanh để trả nợ vay;

- Cho mượn ngắn hạn đối với công ty đầu mối nhập cảng xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức du nhập xăng dầu hàng năm để trả tiền ra nước ngoài tiền du nhập xăng dầu khi doanh nghiệp mối manh du nhập xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu nhập ngoại tệ trong khoảng hoạt động đóng chai, kinh doanh để trả nợ mượn;

- Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các yêu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện cách thức đóng gói, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới vietnam mà đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ từ nguồn thu nhập xuất khẩu để trả nợ mượn. Khi được công ty tín dụng, chi nhánh nhà băng nước ngoài giải ngân vốn cho vay, đối tượng mua hàng vay phải bán số ngoại tệ mượn đó cho công ty nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho mượn theo cách thức giao dịch ăn năn đoái giao ngay, trừ trường thích hợp ý định mượn tiền của khách hàng để thực hiện thương lượng trả tiền mà quy định qui định đồng bạc trả tiền phải bằng ngoại tệ;

- Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu cơ ra nước ngoài và đã được Bộ Ý tưởnrg và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu đầu cơ ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét