Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Dù khó khăn đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo

Sáng 23/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ huy Trung ương các chương trình chỉ tiêu giang sơn đã chủ trì Hội nghị online toàn quốc về vai trò, hiệu quả nguồn vốn vay chế độ trong thi hành các tiêu chí giảm có năng lực tài chính thấp vững bền.

Rường cột cần thiết

Sau khi nghe báo cáo và các quan điểm đàm luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo ghi nhận hiệu quả của tín dụng chế độ trong chấp hành tiêu chí giảm có điều kiện kinh tế eo hẹp bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, trên hạ tầng các nguồn lực huy động được, Ngân hàng Chính sách phố hội  đã triển khai 20 chương trình nguồn hỗ trợ, trong đó dồn vào một chỗ cho các chương trình nguồn đầu tư lớn như: Cho mượn hộ nghèo, hộ cận có năng lực tài chính thấp, hộ mới thoát nghèo; chương trình nước sạch và vệ sinh không gian vùng quê; cho mượn khắc phục việc làm cho; tín dụng sinh viên – sinh viên; tín dụng đối với vùng gian truân; cho mượn hỗ trợ nhà ở cho người nghèo; tín dụng chế độ xã hội bỏ ra riêng cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số với số dư nợ chiếm hữu đến 98%...

Bên cạnh việc gia tăng về số lượng, chất lượng tín dụng cũng được tăng cao, đi đúng vào đúng đối tượng. Dường như nợ xấu của nền kinh tế lớn thì của chương trình tín dụng này, nợ quá hạn chỉ 0,4% và nợ khoanh chỉ 0,33%, hầu như chơi có nợ xấu.

“Có thể nói Ngân hàng Chính sách xã hội và chế độ tín dụng là một trụ cột cần thiết của Chương trình tiêu chí quốc gia về giảm nghèo vững bền. Nhờ cột trụ này, công đoạn 2015 – 2018, số hộ có điều kiện kinh tế eo hẹp giảm rất nhanh, góp phần đẩy lùi, chặn đứng nguồn hỗ trợ đen, tạo nguồn lực cho các địa phương thi hành Chương trình chỉ tiêu nước nhà xây đắp nông thôn mới, giảm nghèo vững bền gắn với các đề án phát hành kinh tế - thị trấn hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, ý thức cho người địa phương”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chính sách nguồn vốn vay cho hộ nghèo là chế độ được khai triển nhiều nhất, đáp ứng một lượng lớn ý định vốn cho người có năng lực tài chính thấp, ảnh hưởng trực tiếp và mang lại hiệu quả thiết thực, là điểm sáng trong các chính sách giảm có năng lực tài chính thấp. Đây cũng là chế độ xây đắp được mối liên hiệp tốt giữa Nhà nước – phê chuẩn Ngân hàng Chính sách phường hội – với các doanh nghiệp đoàn thể và người có điều kiện kinh tế eo hẹp, phát huy được tính chủ động, nâng cao nghĩa vụ của người có năng lực tài chính thấp đối với chính quyền cơ sở vật chất qua việc giữ mối địa chỉ, chỉ dẫn khiến ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của nhà băng.

Vốn ủy thác còn hạn chế nhạo

Điểm ra những nguyên nhân của sự thành công, song Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đưa ra danh sách các mặt còn sống sót, trong đó có việc vốn của địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách phố hội còn rất hạn nhạo báng, chỉ đạt hơn 14.500 tỷ đồng, chiếm 6,8% tổng nguồn vốn; khi mà đó, riêng Hà Nội là gần 2.873 tỷ đồng, Thị trấn Hồ Chí Minh 1.687 tỷ đồng, Bình Dương 1.190 tỷ đồng. Cả nước chỉ có 32/63 tỉnh có mức ủy thác qua Ngân hàng Chế độ xã hội trên 100 tỷ đồng.

Từ thực tế trên, Phó Thủ tướng buộc phải các địa phương tăng nhanh sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền với hoạt động nguồn đầu tư chính sách phường hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch, hoạt động thường  xuyên của các ngành ủy, các đơn vị quản lý, địa phương; doanh nghiệp vận động tốt các nguồn lực cho nguồn đầu tư chế độ phố hội, gắn phát hành nông nghiệp, nông thôn, tạo ra giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho, đảm bảo  an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của MTTQ và các công ty chính trị phường hội trong việc chấp hành nguồn đầu tư chế độ xã hội, nâng cao hiệu quả giám sát của toàn dân với công tác này. Tập trung huy động nguồn lực và hoàn thiện cách thức chính sách nhằm thi hành có hiệu quả hơn nguồn vốn vay chế độ trong khoảng nay tới năm 2020 và thời kỳ 2021 – 2025.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng: Cần dành đầu tiên phẳng phiu nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các chương trình nguồn hỗ trợ chế độ thị trấn hội. Ảnh VGP/Thành Chung


Dồn vào một chỗ vốn khuyến mại vào một mối

song song, tập trung các vốn đầu tư nguồn vốn vay chế độ xã hội có cội nguồn trong khoảng ngân sách nhà nước tham gia một manh mối là Nhà băng Chế độ thị trấn hội, phân biệt rõ ràng chế độ tài khóa và chế độ tiền tệ, các hoạt động cho vay theo chính sách tài khóa này đều phải được cấp bù lãi suất, cấp chi phí điều hành cho Nhà băng Chế độ phường hội. Có cơ chế chế độ tiếp diễn bố trí riêng danh mục vốn đầu tư trung hạn công đoạn 2021 – 2025 cho Ngân hàng Chế độ phường hội và Ngân hàng Sản xuất vietnam.

“Bộ Nguồn vốn nghiên cứu bắt buộc hạn mức phát hành trái khoán Chính phủ, để có mức vốn của nhà nước và có cội nguồn Nhà nước đủ lớn cho Nhà băng Chính sách xã hội, có chế độ cho Nhà băng  tự vận động nguồn vốn trong phố hội để dồn vào một chỗ cho hộ mới thoát có năng lực tài chính thấp và hộ có mức sống trung bình, giải quyết sinh kế, vươn lên khiến cho giàu”, Phó Thủ tướng đề xuất.

Theo Phó Thủ tướng, cần dành đầu tiên bằng phẳng vốn đầu tư ngân sách nhà nước để chấp hành các chương trình nguồn đầu tư chế độ thị trấn hội và đảm bảo hoạt động định hình của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến việc sắp tới chấp hành Chương trình tiêu chí quốc phát hành bền vững kinh tế - xã hội các phố miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số khi được Quốc hội phê chuẩn.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nguồn vốn, Nhà băng Nhà nước vn, Ngân hàng Chế độ thị trấn hội chủ động hấp thu các ý kiến đề xuất để hoàn thiện chế độ như nâng thêm mức cho vay, kéo dài thời điểm cho vay đối với hộ mới thoát có điều kiện kinh tế eo hẹp, tăng mức cho mượn đối với hộ đóng gói và các chương trình nước sạch.

 Dù khó đến mấy cũng phải dành vốn cho người nghèo - Ảnh 2.

Ảnh VGP/Thành Phổ biến


Bỏ ra phần vốn thích đáng cho người nghèo

Hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh có chủ trương hàng năm sẽ bổ sung thêm ít ra 600 tỷ đồng cho vay các đối tượng chính sách, Phó Thủ tướng đề nghị HĐND, UBND các địa phương tiếp tục bỏ ra một phần nguồn vốn thích đáng từ ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho vay các đối tượng chính sách xã hội trên khu vực.

“Tối thiểu mỗi địa phương khó đến mấy cũng phải có 100 tỷ đồng ủy thác qua Nhà băng Chính sách phường hội. 16 thức giấc cân đối được ngân sách thì chí ít phải có 500 tỷ đồng, còn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mỗi địa phương có ít nhất 5.000 tỷ đồng, như vậy mới có nguồn lực để mở rộng đối tượng, kéo dài thời gian và nâng mức cho vay”, Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phó Thủ tướng yêu cầu năm 2020 và quá trình 2021 – 2025, phát triển nguồn vốn vay hàng năm của Ngân hàng Chế độ phố hội tối thiểu phải đạt 10%, quyết tâm ở mức 12%. MTTQ mở mang cuộc di chuyển Vì người nghèo để huy động sự đóng góp của các tổ chức phố hội, công ty, tư nhân bổ sung tài chính cho nguồn vốn vay chính sách xã hội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tới việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Nhà băng Chế độ thị trấn hội, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quản trị các đơn vị quản lý, tăng mạnh công việc kiểm tra, giữ vững nội bộ; thực hiện tốt việc huy động, quản lý và dùng vốn có hiệu quả, nâng cao hiệu quả công việc ủy thác với các công ty chính trị, phường hội, không để phát sinh nợ đọng, nợ khoanh mới. Phó Thủ tướng chú ý Bộ Ý tưởnrg và Đầu cơ, Bộ Vốn đầu tư không để nợ bổn phận của Nhà nước đối với Ngân hàng Chính sách thị trấn hội./.

Theo Thành Chung

Chinhphu.Việt Nam


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét