Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

DIC Corp (DIG) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Tổng CTCP Đầu cơ tạo ra xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) công bố giải trình liên quan tới không bằng nhau số liệu trên BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2019 so với lên tiếng công ti tự lập.

Theo đó, số liệu về thu nhập 6 bốn tuần đầu năm 2019 chỉ nhân tố chỉnh hơn trăm triệu tiền việt do loại trừ thu nhập buôn bán hàng hóa giữa các tổ chức kinh doanh con, còn 690,1 tỷ đồng.

Đương nhiên chi phí giá vốn yếu tố chỉnh tăng 21,64 tỷ đồng khi mà yếu tố chỉnh giảm chi tiêu bán hàng số tiền 20,98 tỷ đồng – cỗi nguồn do kiểm toán phân loại lại giữa giá vốn và chi phí bán hàng mảng du lịch, khiến cho tăng giá vốn và giảm chi phí bán hàng.

DIC Corp (DIG) điều chỉnh tăng 10 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 1.

Thu nhập nguồn vốn nhân tố chỉnh tăng gần 2 tỷ đồng, trong khi chi tiêu nguồn vốn vấn đề chỉnh giảm 20,36 tỷ đồng – khởi thủy do kiểm toán loại trừ thoái vốn tại các công ti con. Kết quả, sau kiểm toán, thu nhập vốn đầu tư đạt 19,8 tỷ đồng, khi mà chi phí nguồn vốn ghi kiếm được 6,6 tỷ đồng thay cho con số 27 tỷ đồng tổ chức kinh doanh tự lập lúc trước.

Đáng lưu ý, tại thời điểm lập BCTC soát xét, công ti đã tập hợp đủ lên tiếng nguồn vốn của các công ti kết hợp, ghi nhận lỗ tại các công ti liên minh tăng 17,25 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập trước đó. Kết quả, DIC Corp ghi kiếm được lỗ 22,95 tỷ đồng trong khoảng các tổ chức kinh doanh kết hợp trong nửa đầu năm.

Ngoài ra, khoản doanh thu khác và chi phí khác giảm 1,4 tỷ đồng do nhân tố chỉnh bù trừ khoản thu, chi phí từ thanh lý của nả nhất thiết.

Những căn do trên dẫn đến, 6 04 tuần đầu năm 2019 DIC Corp lãi sau thuế 39,2 tỷ đồng, tăng 9,8 tỷ đồng so với số lãi 29,4 tỷ đồng tổ chức kinh doanh tự lập trước đó – tương ứng mức yếu tố chỉnh tăng 33,3% so với số liệu lúc đầu. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cũ rích đông công ti mẹ đạt 40,4 tỷ đồng.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ


Đọc thêm: dịch vụ nhà đất

0 nhận xét:

Đăng nhận xét