Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

5 trường phù hợp đơn vị vỡ nợ được Quỹ bảo lãnh nguồn đầu tư cho DNNVV chú ý xoá nợ gốc

Thông tư quy định 5 trường phù hợp được xem xét giải quyết rủi ro, gồm:

-Khách hàng bị thiệt thòi về nguồn vốn, tài sản do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra tác động đến hoạt động sản xuất sản phẩm, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo thích hợp đồng nhận nợ đề nghị đã ký.

-Đối tượng mua hàng bị vỡ nợ theo quy định của qui định hiện hành.

-Nhà nước thay đổi chính sách làm cho tác động đến hoạt động sản xuất SP của đối tượng mua hàng, dẫn đến khách hàng không trả được nợ (gốc, lợi nhuận) đúng hạn theo hợp đồng kiếm được nợ bắt buộc đã ký;

-Đối tượng mua hàng chạm mặt không may do khởi thủy khách quan khác tác động trực tiếp tới hoạt động trực tiếp sản xuất kinh doanh, dẫn tới đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lợi nhuận) đúng hạn theo thích hợp đồng kiếm được nợ buộc phải đã ký;

- Đối tượng mua hàng có số tiền phải thanh toán xấu (trong khoảng đội ngũ 3 tới nhóm 5) theo kết quả phân loại nợ theo qui định tại khoản 1 Vấn đề 36 Nghị định số 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong trường hợp: Đối tượng mua hàng bị thiệt thòi về tài chính, của nả do thiên tai, mất mùa, dịch bệnh, hỏa hoạn, rủi ro chính trị, chiến tranh gây ra tác động đến hoạt động đóng gói sản phẩm, dẫn tới đối tượng mua hàng không trả được nợ (gốc, lãi) đúng hạn theo hợp đồng kiếm được nợ buộc phải đã ký; và khách hàng bị phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành, thì được lưu ý xóa nợ gốc.

Để được xóa nợ gốc, đối tượng mua hàng phải phục vụ các yếu tố kiện sau: gặp mặt gian khổ trong hoạt động làm hàng hóa dẫn đến kết quả sản xuất SP của nhì năm liền kề trước năm buộc phải xóa nợ gốc bị lỗ và còn lỗ lũy kế, không trả được một phần hoặc cục bộ nợ gốc đúng hạn theo thích hợp đồng kiếm được nợ yêu cầu đã ký, có tổn thất về vốn, của cải. Trường phù hợp khách hàng được xóa một phần nợ gốc phải có phương án sản xuất SP và cách thức trả nợ còn lại khả thi sau khi được xóa một phần nợ gốc (trừ trường hợp khách hàng bị vỡ nợ).

Dường như, khách hàng phải phục vụ vấn đề kiện: số tiền phải thanh toán của khách hàng đã được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi hoặc chưa được cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lãi nhưng quỹ bảo lãnh nguồn hỗ trợ đánh giá, đánh giá ví như ứng dụng giải pháp cơ cấu nợ, khoanh nợ, xóa nợ lợi nhuận thì đối tượng mua hàng cũng không trả được nợ gốc cho quỹ bảo lãnh nguồn vốn vay theo đúng cam đoan; quỹ bảo lãnh nguồn đầu tư đã áp dụng giải pháp xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ theo luật pháp nhưng khách hàng vẫn còn phần nợ gốc còn lại chưa thu hồi được.

Thông tư có hiệu lực kể trong khoảng ngày 15/10/2019.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Xem tại: mua dat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét