Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Thủ Thiêm: Công bố phiên bản đồ nhãi ranh giới quy mô 4,39 ha | MuaBanNhaDat

Thi hành thủ tục cắm mốc

UBND TPHCM giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc, Ban Điều hành đầu cơ xây đắp Khu thành phố Thủ Thiêm, UBND Huyện 2, UBND thị trấn Bình An chấp hành giấy tờ cắm mốc oắt con giới phần quy mô 4,39ha trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày lên tiếng (ngày 13/8/2019).

Thi hành Báo cáo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về Kết quả rà soát một vài nội dung căn bản can dự đến việc tố giác của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo đó phần quy mô khoảng 4,3ha thuộc một phần Khu phường 1 phố Bình An không có trong nhãi ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phần lõi 770ha) được phê duyệt y tại Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ và được xác định theo các bản đồ sau:

(1) Phiên bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 Khu thành phố mới Thủ Thiêm ghi ngày 12/6/1995 có đóng dấu của các công ty can dự (Công ty Dịch vụ Tạo ra Đô thị - UDESCO là đơn vị lập, Sở Xây đắp và Kiến trúc sư trưởng Thị trấn cho thấy: có một vài lô đất, trong đó có phần diện tích khoảng 4,3ha thuộc Khu thị trấn 1, phố Bình An.

(2) Phiên bản đồ quy hoạch sử dụng đất (trong khoảng 5 tới 10 năm) tỷ lệ 1/5000 ghi ngày 20/11/1995 có đóng dấu của các doanh nghiệp can hệ như nêu trên, nhưng không xác định một phần Khu xã 1, phố Bình An thuộc phạm vi quy hoạch".

(3) Bạn dạng đồ sử dụng đất đính kèm Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 về phê thông qua quy hoạch cụ thể TL 1/2000 Khu thị trấn mới Thủ Thiêm."

thu thiem cong bo ban do ranh gioi dien tich 4,39 ha

Sắp đến, sẽ thi hành giấy má cắm mốc tinh ma giới phần quy mô 4,39hn ngoài quy hoạch Thủ Thiêm trong thời hạn 30 ngày

Nguyên lý xác định tinh ma khu đất quy mô 4,39ha

UBND thành phố đã căn cứ theo các phiên bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít ra giải quyết được 4,3ha và thích hợp các nhân tố kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án đền bù, hỗ trợ và tái định cư lần trước tiên.

Sau khi lập bản đồ xác định rỡ ràng khu đất 4,39ha, Bốn tuần 11/2018, UBND thị trấn đã có văn phiên bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Khoáng sản và Không gian, Bộ Xây đắp để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó, Thủ tướng Chính phủ (04 tuần 4/2019), Bộ Tài nguyên và Không gian (Tháng năm/2019), Bộ Xây dựng (Tháng 4/2019) đã có công văn hướng dẫn Ủy ban quần chúng. # đô thị lập bản đồ xác định trẻ ranh khu đất 4,39ha.

Chấp hành chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tháng năm/2019, Chủ tịch Ủy ban dân chúng thành phố đã chủ trì cuộc họp với Bộ Xây đắp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ về oắt con giới khu đất 4,39ha. Trên hạ tầng thống nhất Biên bạn dạng tại cuộc họp, Ủy ban quần chúng đô thị hoàn chỉnh phiên bản đồ và ban hành Quyết định xác định nhãi ranh khu đất 4,39ha, Khu phường 1, phố Bình An, huyện 2 (theo đó có 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này).

MuaBanNhaDat theo TBKD


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản

0 nhận xét:

Đăng nhận xét